This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lekeskulptur ved Haugestua skole i Groruddalen. Kunstner Finn-Henrik Bodvin og Nina Sundbye. Foto: Trond Isaksen
Lekeskulptur ved Haugestua skole i Groruddalen. Kunstner Finn-Henrik Bodvin og Nina Sundbye. Foto: Trond Isaksen

Nyhet -

​Mottar 1,5 millioner til kunst i Hovinbyen

Utviklingsprosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen er tildelt 1.5 mill gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning for realisering av kunstprosjekter de neste årene. Det er allerede avsatt 3 mill til prosjektet i Oslo kommunes kunstordning og midlene fra KORO gir økte muligheter for å engasjere kunstnere i Hovinbyen.

- Kunsten i Oslo er med å gi identitet til ulike deler av byen. Hensikten med kunst i offentlige rom er å gi inspirasjon og et løft i hverdagen som er tilgjengelig for alle. Når vi utvikler en ny bydel på Hovin er kunst viktig og det er veldig gode nyheter at vi får støtte fra KORO her., sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen. 

Hovinbyen er et viktig satsningsområde for Oslo kommune der det pågår stor bolig og næringsutvikling. Kulturetatens oppgave er å bidra til at det legges til rette for kulturell infrastruktur, eksempelvis atelierer, visningssteder og kunst i offentlig rom.

Kunst tidlig inn i byutviklingen

Prosjektets mål er at kunst og kunstnerisk kompetanse skal trekkes inn i utviklingen av området på et tidlig tidspunkt. Oslo kommunes kunstordning vil derfor offentliggjøre ulike utlysninger om kunstprosjekter i tiden som kommer.

- Et av Kulturetatens viktigste oppdrag er å være pådriver for at kunstfaglig kompetanse anvendes i plan- og byutviklingsprosesser. Ved å gi kunstnerne en rolle tidlig i byutviklingen tror jeg byen vil få byrom som er bedre tilpasset både kunst og mennesker. , sier Lise Karin Mjøs, avdelingsdirektør Oslo kommunes kunstsamling.

Prosjektet ledes av Kulturetaten og gjennomføres i tett samarbeid med Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren, og KORO.

Les mer om KOROs Lokalsamfunnsordning og årets tildelinger her

Related links

Emner

Tags

Regioner  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, arrangementskontoret og Oslo kulturskole er også i etatens portefølje.


  • Deichman: Deichman er etat for folkebibliotekene i Oslo kommune. Deichman består av 22 biblioteker over hele Oslo. Vi er Norges største og eldste folkebibliotek, grunnlagt i 1785. Et Deichman-bibliotek er et fristed for deg, uansett hvem du er. Her kan du lese, jobbe, slappe av, møte venner, eller bare være alene. Du kan låne fra vår samling på over en million bøker, filmer, cd-er og annet materiell. Det er gratis å bruke trådløst nett, PC-er og verktøy. Du betaler kun for papir og materialer når du skriver ut eller kopierer. Våre bibliotek er møteplasser hvor du kan oppleve eller arrangere alt fra konserter og tegneseriefestivaler til språkkurs og politiske debatter. Deichman vil bidra til et samfunn hvor alle føler tilhørighet, eierskap og engasjement — for fellesskapet og eget liv. Uansett hvorfor du kommer hit, drar du herfra med noe.


  • Det nye Munchmuseet åpner høsten 2020 i Oslos havneområde Bjørvika. Den nye bygningen, tegnet av Estudio Herreros, vil romme de mer enn 28.000 kunstverkene samt eiendelene som Edvard Munch testamenterte til Oslo by før han døde. Dette er verdens største samling av Edvard Munchs verk, og vil være reisemål nr. 1 for å oppleve hans kunst. Munchmuseet forvalter også samlinger gitt til Oslo by av Rolf Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig Ravensberg. I tillegg til faste samlingsutstillinger, vil det nye museet fortsette å aktualisere Munchs vedvarende innflytelse, gjennom både samtidskunstutstillinger og utstillinger med andre modernistiske storheter i dialog med Munch. Med sin enestående utsikt over Oslofjorden vil museet, som strekker seg over 13 etasjer, tilby et bredt program av kulturelle arrangementer og opplevelser for store og små besøkende.

Pressekontakt

Relatert materiale