Legeforeningen lanserer kampanje mot overbehandling - Gjør kloke valg

Pressemeldinger   •   sep 11, 2018 14:00 CEST

For å redusere overbehandling og øke bevisstheten rundt konsekvensene av overdiagnostikk og -behandling, lanserer derfor Legeforeningen kampanjen: "Gjør kloke valg" 13. september kl. 10.00-11.30 på Lovisenberg sykehus, i Oslo. Samme dag lanseres også kampanjens nye nettsider, rettet mot både befolkningen og helsepersonell.

Legeforeningen på Arendalsuka

Pressemeldinger   •   aug 14, 2018 09:57 CEST

Fastlegeordningen, e-helse og todelt helsevesen er blant temaene Legeforeningen diskuterer under årets Arendalsuka.

Frykter konsekvenser ved manglende autorisasjon

Pressemeldinger   •   aug 13, 2018 09:55 CEST

Nyutdannede leger fra en rekke EØS-land frykter at de ikke vil få svar på søknaden om autorisasjon før studentlisensen utgår 1. september.

FASTLEGEORDNINGEN: Brudd i forhandlingene om normaltariffen

Pressemeldinger   •   jun 25, 2018 10:10 CEST

- Selv om fastlegeordningen er i krise, tar ikke staten alvoret innover seg. Krisen rammer stadig nye kommuner. Det haster med strakstiltak som stopper utviklingen, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen krever strakstiltak for fastlegeordningen

Pressemeldinger   •   mai 30, 2018 17:02 CEST

- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.

Uholdbar situasjon for pasientsikkerheten

Pressemeldinger   •   mai 08, 2018 15:09 CEST

Legeforeningen er bekymret for akuttberedskapen i Nord-Norge etter anbudskonkurransen om lufttransport av pasienter. - Vi forventer at saken løses snarest, sier president Marit Hermansen.

Forventer strakstiltak for fastlegeordningen og skjerming av sykehus

Pressemeldinger   •   mar 12, 2018 16:30 CET

​- I 2019-budsjettet må regjeringen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor og sykehusene må fortsatt skjermes for nedskjæringspolitikk, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt

Pressemeldinger   •   mar 06, 2018 16:18 CET

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse, som ble lagt frem tirsdag 6. mars, bekrefter at kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt.

Berømmer strakstiltak for fastlegeordningen

Pressemeldinger   •   jan 31, 2018 14:35 CET

Flertallet i Helse- og omsorgskomitéen vedtok nylig flere tiltak for å styrke fastlegeordningen. - Vi har ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen.

Enighet mellom Spekter og Legeforeningen

Pressemeldinger   •   jan 24, 2018 09:32 CET

- Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en forhandlingsløsning om ny tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen for helseforetakene. Vi legger en krevende tid bak oss, og er enige om å se framover og i fellesskap utvikle tariffavtalen videre.

Bilde & Video 7 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • vivkldxse.uzbagkugubstmpo@celeevgeecfoeareblnikfnglmenzq.nbcopc

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • knsqutjd.bklratbatemenqv@lmdegevefcyorhyendyinubgegnn.cknodr
 • 98 04 79 51

 • Pressekontakt
 • Senior kommunikasjonsrådgiver
 • dajrniefelmn.wtfaenqrnouesas@lesegbxefacorppenfbinejgeefn.psnorq
 • 90 60 81 34

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • trrcoylq.grculzzbrkoanmzdsrnenuy@ljgegkiefpgorirensqinxygeien.elnonw
 • 41 42 33 50

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • anmynekl-ljzenske.wlmoorlleuanejd@cbleywgeuvfofyretdnicdngeeenpd.nukobc
 • 90 84 72 67

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • liccsemt.banerxbitld.jvbohdyaniunenkssisenrf@lynegauefqqordlengiinkzgehln.ppnoqq
 • 95 14 37 70

Om Den norske legeforening

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 31 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Adresse

 • Den norske legeforening
 • Akersgata 2
 • 0158 Oslo
 • Norway
 • Vår nettside