Skip to main content

Å brenne for folks liv og helse

Pressemelding   •   mai 23, 2014 12:49 CEST

- Hvis politikere og toppledere setter egne behov for resultater foran pasientens behov for gode og trygge tjenester, da er det Legeforeningens jobb å være en kile som slår sprekker i glansbildet, sa president Hege Gjessing i sin åpningstale til landsstyret.

- Da må vi sørge for å bringe fram i lyset de utfordringene som er til hinder for god ivaretagelse av alle som har behov for helsehjelp og peke på hva som er de beste løsningene for å sikre høy faglig standard over hele Norge, for alle.

- Det er grunnen til at vi ble leger og til at vi engasjerer oss i Legeforeningen – og til at vi har kommet hit til Soria Moria, fastslo Gjessing da hun åpnet Legeforeningens 127. landsstyremøte tirsdag formiddag.

Gjessing understreket at faget alltid skal være i sentrum gjennom høy tillit og godt samarbeid. - Derfor er en av Legeforeningens aller viktigste oppgaver å være den stemmen som høyt og klart formidler det leger, sykepleiere og andre ansatte i helsetjenesten forteller oss om problemer, utfordringer og barrierer, og hva som er de beste løsningene for å sikre høy faglig standard over alt og for alle.

Hun trakk også frem noen forutsetninger som må ligge til grunn og fungere godt for at faget og fagvurderingene virkelig skal kunne være i sentrum: Verdier og etikk, ledelse og styring, visjoner og planer, samarbeid og kommunikasjon.

- De tre dagene vi har foran oss her på landsstyremøtet skal vi bruke til å utvikle helsepolitikk og til å bestemme retningen for Legeforeningens arbeid. Hovedtemaene i år er legevakt, legerollen i kvalitetsarbeid, spesialiststruktur og ledelse. Målet er bedre helsetjenester, faget i sentrum, bort med overstyring og kontroll og økt tillit til fagfolkene som alltid er i front, avsluttet Hege Gjessing.

Gjessing sin åpningstale er tilgjengelig på hjemmesiden til Legeforeningen.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar