Skip to main content

Ambisiøst mål for mindre bruk av antibiotika

Pressemelding   •   jan 07, 2016 10:01 CET

Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Legeforeningen deltok da helseministeren la frem konkrete tiltak for å nå dette målet torsdag.

Handlingsplanen følger opp den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens for helsesektoren og handler om hvordan vi skal redusere bruken av antibiotika.

- Dette er en bra plan, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin, som deltok på lanseringen. - Mange av tiltakene i planen samsvarer med dem vi har anbefalt. Skal man få ned antibiotikabruken, tror jeg det er denne type tiltak man kan lykkes med, sier han.

Handlingsplanen inneholder tiltak rettet mot fastleger og legevaktsleger, spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og befolkningen. 80 prosent av all forskrivning skjer i allmennpraksis. Her er det et stort potensial for å redusere bruken, sa helseminister Bent Høie da han presenterte planen.

- I nært samarbeid med Legeforeningen og Tannlegeforeningen, skal helsepersonell få bedre kunnskap og veiledning om riktig antibiotikabruk. Vi må jobbe sammen for å snu utviklingen med resistente bakterier, sa Høie.

- Fagmiljøet har hatt søkelys på dette i mange år og bidrar gjerne med å realisere dette ambisiøse målet, sier Brelin. - Vi er ganske gode på dette i Norge, men det å være god behøver ikke å bety at man ikke kan bli bedre.

Helseministeren understreket at de som av medisinske grunner trenger antibiotika skal få det. Men det skrives ut mer antibiotika enn det som er nødvendig, og det er også store forskjeller i forskrivning mellom ulike deler av landet og mellom kvinner og menn.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy