Skip to main content

Bekymret for flyktningers helse

Pressemelding   •   mai 03, 2016 12:26 CEST

- Vi må sikre at mennesker på flukt får oppfylt de rettighetene de har krav på, påpeker Legeforeningens menneskerettighetsutvalg.

I april vedtok World Medical Association en resolusjon om flyktninger og migranter. Den internasjonale sammenslutningen av legeforeninger oppfordrer regjeringer og lokale myndigheter til å sikre tilgangen til helsetjenester og trygge, adekvate levekår for alle, uavhengig av statstilhørighet. Den norske regjeringen la nylig fram en rekke innstrammingsforslag til asyl- og innvandringsforskriften.

- Flere av de nye forslagene kan etter Legeforeningens mening få alvorlige konsekvenser for menneskers fysiske og psykiske helse, sier Margit Steinholt. Hun leder Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse.

- Dette gjelder spesielt forslaget om midlertidig opphold for enslige mindreårige flyktninger fram til fylte 18 år, og forslaget om strengere regler for familiegjenforening. Frykt, uro og bekymring over mange års ventetid på en avgjørelse, kan ha store negative konsekvenser for barns og unges fysiske og mentale helse.

Bør ikke stigmatisere

- Det påhviler våre fremste politikere et spesielt ansvar for å bruke forskningsresultater på en slik måte at en ikke mistenker partipolitiske bindinger, sier Steinholt.

Legeforeningen støtter rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, i hans kritikk av myndighetenes uklare bruk av forskning i saken om enslige mindreårige flyktninger.

- Regjering og Storting bør opptre på en måte som ikke stigmatiserer og traumatiserer sårbare mennesker ytterligere.

Ikke god nok beredskap

- Det er foruroligende at Norge ikke har bedre planverk og system for å ivareta juridiske og helsemessige forpliktelser i en krisesituasjon, sier Steinholt.

- Lokalt politi og helsemyndighet gjorde en formidabel innsats ved Storskog i Sør-Varanger høsten 2015, men Legeforeningen er bekymret over at Norge ikke har en bedre beredskap for humanitære kriser.

5 500 personer krysset over den norsk-russiske grensen i en tre måneders periode. Det er samme antall som kommer per dag til noen av EUs yttergrenser.

Usikkerhet kan gi dårlig helse

- Det er balansegang mellom streng asylpolitikk og å sikre at mennesker på flukt får oppfylt de rettighetene de har krav på etter internasjonale konvensjoner, understreker Steinholt.

Legeforeningen ber om at norske myndigheter etterlever internasjonale forpliktelser og europeisk humanistisk tradisjon i behandlingen av flyktninger og asylsøkere.

- Å leve med en usikker framtid over lang tid kan få store helsemessige konsekvenser. Vi er særlig bekymret for enslige barn under 18 år som kan måtte leve med en slik usikkerhet over mange år.

Flyktning- og migrantresolusjonen som World Medical Association vedtok på rådsmøte i Buenos Aires er tilgjengelig på WMA sine nettsider.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.