Skip to main content

Ber departementet rydde

Pressemelding   •   sep 30, 2014 09:48 CEST

Legeforeningen og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet rydde i forhold knyttet til veiledet tjeneste for allmennleger.

De to organisasjonene reagerer på at endringer i regelverk, omlegging av praksis og en stivbent praktisering av regelverket, nok en gang fører til belastning og et økonomisk tap for kommuner og enkelte leger utdannet utenfor Norge.

Det er krav om treårig veiledet tjeneste for å kunne praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. I november 2013 ble behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/EØS-land stanset. Dette førte til en dramatisk stans i rekruttering og økonomisk usikkerhet for en rekke leger og kommuner. Legeforeningen ga saken høyeste prioritet og har jobbet aktivt mot myndighetene for å få til en løsning.

Stivbeint fortolkning
Stadige endringer i regelverket har skapt store problemer for mange leger, sist ved at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har gitt allmennleger som har gjennomført 2,5 års veiledet tjeneste i kommunene, beskjed om at deres veilederperioder ikke vil bli forlenget. SAK viser til at disse legene må gjennomføre de resterende seks månedene med veiledet tjeneste i sykehus. SAK nekter dermed å ta hensyn til at det for mange ikke er mulig å finne en sykehusstilling umiddelbart etter at veiledningsperioden på 2,5 år i kommunen er fullført. Legeforeningen og KS kan ikke se at regelverket gir holdepunkter for SAKs stivbeinte fortolkning.

Hvis kravet blir opprettholdt, kan det for disse legene bli tredje gang i løpet av ett år at de mister refusjonsgrunnlaget sitt. Dette er uakseptabelt, og Legeforeningen og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet finne en snarlig løsning for denne gruppen.

Uheldig for rekrutteringen
Omfanget av omlegginger i regelverk og praktisering har i sum ført til betydelig usikkerhet og belastning for en rekke leger og kommuner. Dette er leger som nærmest uten unntak er nyutdannede og i etableringsfasen. Det er svært uheldig for rekruttering til allmennmedisin at dette skjer. Det er behov for et større opprydningsarbeid i både regelverk og veiledningsmateriale.

Legeforeningen og KS ber departementet om et møte i sakens anledning.

Brevet fra Legeforeningen og KS til departementet er tilgjengelig på Legeforeningens hjemmesider.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy