Skip to main content

Fjerner henvisningen til abort

Pressemelding   •   mai 07, 2014 15:28 CEST

Forslaget regjeringen og KrF la fram onsdag skal ivareta både abortsøkende kvinners rettigheter og hensynet til legers samvittighetsgrunner.

- For Legeforeningen har det vært viktig å være tydelige på at løsningen ivaretar begge deler, noe vi har vært i dialog med helseministeren og KrF for å sikre, sier president Hege Gjessing. 

Helseminister Bent Høie (H) og leder i KrF Knut Arild Hareide presenterte i ettermiddag forslag til løsning på reservasjonssaken. Forslaget innebærer at fastlegen ikke lenger vil ha noen rolle når det gjelder henvisning til abort. Dermed er det heller ikke noe å reservere seg i mot. Kvinner kan allerede i dag begjære abort på egne vegne. Henvisning fra legen er derfor ikke nødvendig.

Forslaget innebærer at alle fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner som vurderer abort. Kvinnen skal få undersøkelsene og informasjonen hun trenger. Fastlegen skal gi informasjon, veiledning og hjelp til eventuell kontakt med sykehus eller nemnd – også informasjon om hva slags hjelp kvinnen kan få dersom hun velger å fullføre svangerskapet.

Det vil bli etablert et nasjonalt grønt telefonnummer for informasjon og veiledning om svangerskap og abort, m.m. Forslaget presiserer også kommunenes ansvar og hvilken oppgavefordeling fastleger med felleslister kan ha. Det skal gjennomføres et egnet tilsyn i 2016 når ordningen har fått virke i noe tid.

Legeforeningen vil ha en ordinær høringsrunde når forslaget blir sendt ut på høring i juni. HOD har satt høringsfristen til 15. september. Den nye ordningen skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2015. Saken er også satt opp for behandling på Legeforeningens landsstyremøte i mai.

- Legeforeningen stiller seg også positiv til at regjeringen og KrF er enige om at det skal nedsettes et nasjonalt offentlig utvalg som skal utrede etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten i det norske arbeidsliv generelt, sier Gjessing.

Les HODs pressemelding, hvor også skisse til høringsnotat og avtalen mellom regjeringen og KrF kan lastes ned.


Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.