Skip to main content

- Høies svakeste helsebudsjett

Pressemelding   •   okt 06, 2016 13:23 CEST

IKKE FORNØYD: - Politikerne har store ambisjoner på vegne av helsetjenesten. Ambisjonsnivået krever at sykehusene får en større andel av budsjettet, sier president Marit Hermansen. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff

Helseminister Bent Høie lovet 12 milliarder i friske midler til sykehusene over fire år. Med dagens budsjett ligger han så langt bak løftet at han aldri vil nå målet.

- Budsjettet gir hverken sykehusene eller kommunene det løftet helseministeren gikk til valg på i 2013. Dette er det svakeste budsjettet han har lagt frem, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Høie erkjente senest i går på NRK at helsetjenesten står overfor betydelige utfordringer, og at det er behov for mer penger.

- Men ministeren følger ikke opp, og ligger nå minst tre milliarder bak egne løfter. Dette er et budsjett for videre effektivisering og omstilling. Når vi vet at vi blir stadig flere eldre som trenger mye helsehjelp, er de friske midlene til sykehusene i realiteten nærmest null, sier Hermansen.

Tegn på todeling

To av tre velgere ønsker at regjeringen bruker en større andel av BNP på helse, ifølge TNS Gallups helsepolitiske barometer fra i år. Sentrale helsepolitikere slo under Arendalssuka fast at vi ser konturene av et todelt helsevesen i Norge.

- Kombinasjonen av svekket tillit til helsevesenet og sterk kjøpekraft hos en stor del av befolkingen er en rød løper til et todelt helsevesen i Norge. Dette er en utvikling vi ikke ønsker, sier Hermansen.

Korridorpasienter, gamle sykehusbygg og lite tid til pasientene er virkeligheten ved norske sykehus.Forrige uke uttalte sykehusdirektør Nils Kvernmo ved St. Olav Hospital bekymring for misforholdet mellom ambisjoner og ressurser i norske sykehus.

- Høie tar ikke signalene fra landets sykehusdirektører på alvor. Vi mener at vi står ved et veiskille. Dersom dagens utvikling fortsetter i årene som kommer, vil det gå utover kvaliteten og tilliten til helsetjenesten, sier Hermansen.

Kommunene på stedet hvil

Statsbudsjettet gir heller ikke primærhelsetjenesten de rammene som er nødvendig for å styrke tjenesten.

- Fastlegene og legevakten er omtrent ikke omtalt i budsjettet, og regningen overlates til kommunene. Primærhelsetjenesten er nødt til rustes opp for å kunne ta i mot stadig sykere pasienter, sier Hermansen.

Hun er skuffet over at helsesektoren ikke prioriteres høyere.

- Bent Høie hadde i dag sin siste sjanse til å innfri valgløftene – men gjør det ikke. Sykehusene og kommunene går nå en tøffere hverdag i møte.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.