Skip to main content

Landsstyremøtet 2014 på Soria Moria er i gang

Pressemelding   •   mai 20, 2014 09:42 CEST

Tirsdag formiddag åpner Legeforeningens landsstyremøte, som avholdes på det nyoppussede Soria Moria Hotell og Konferansesenter. 142 delegater og rekordmange medlemmer har meldt seg på for å delta på årets landsstyremøte.

Bred helsepolitisk debatt

Tirsdag 11.00 åpnes landsstyremøtet formelt gjennom kunstneriske innslag, prisutdelinger og åpningstalen til president Hege Gjessing. Samme dag utfordrer Legeforeningen sentrale politikere til å diskutere viktige helserelaterte saker under den helsepolitiske debatten.

Helseministeren varslet at befolkningen skulle merke at landet har fått ny regjering. Kursen for Helse-Norge vil stakes ut i form av tre nye stortingsmeldinger i 2015: Nasjonal helse- og sykehusplan, en melding om fremtidens primærhelsetjeneste og en forebyggingsmelding. Debatten er en anledning til å høre mer om status i dette arbeidet og samtidig stille de viktige spørsmålene.

Hvilke tanker og planer har vi for en fremtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste? Hvordan sikrer vi god tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet? Er ansvars- og oppgavefordeling innad i tjenesten tydelig nok, og hvordan står det til med arbeidsmiljøet i sektoren? Spørsmålene vil diskuteres av panelet som i år består av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Torgeir Micaelsen (Ap), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Ketil Kjenseth (V) og president Hege Gjessing.

Legevakt, reservasjon og spesialitetsstruktur

Utover uken vil landsstyremøtet behandle en rekke sentrale saker. Etter den helsepolitiske debatten på tirsdag vil landsstyredelegatene diskutere statusen for legevakt. Samhandlingsreformen legger opp til nye forventninger og økt aktivitet, uten at statsbudsjettet tar hensyn til dette i tilstrekkelig nok grad. Legeforeningen har lenge etterlyst en nasjonal legevaktreform.

Den offentlige samfunnsdebatten om reservasjon i forbindelse med henvisning til abort har vært stor. Det er derfor viktig for Legeforeningen å kunne diskutere den seneste utviklingen i saken, altså løsningen som ble lagt frem i våres. Dette vil skje på onsdag.

Senere på onsdag er det Helsedirektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur som står for tur. Legeforeningen har jobbet mye med forslaget, og vil fortsette sitt arbeid for å sikre en bedre og mer systematisk spesialitetsutdanning. Landsstyrets innspill er et viktig ledd i dette arbeidet.

Legeforeningen ønsker med dette alle velkommen på årets landsstyremøte.

Legeforeningens landsstyremøte 2014 finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo, i perioden tirsdag 20. mai kl. 11.00 til torsdag 22. mai kl. 16.00.

Fullstendig program for landsstyremøtet er tilgjengelig på denne lenken.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy