Skip to main content

Må planlegge for flere sykehussenger

Pressemelding   •   aug 25, 2015 15:03 CEST

Christian Grimsgaard svarer Harstad Tidende om forsvarlighetsgrense for sengebelegg på 85 prosent:

Harstad Tidende skriver på lederplass fredag at Senterpartiets forslag om en øvre beleggsgrense i sykehusene er å angripe problemet i feil ende.

Begrunnelsen er at dette enten vil føre til at pasienter nektes i døra, eller utallige overtramp av bestemmelsen.

Belegg i sykehus rapporteres til SSB som vidererapporterer til OECD. Formelen er ganske enkel; antall oppholdsdøgn dividert på antall bemannede senger i en periode. Tallet som fremkommer er altså et gjennomsnitt.

De siste årene har det gjennomsnittlige belegget i norske sykehus ligget nærmere 95 prosent. Det betyr at mange sykehusavdelinger i perioder ligger langt over 100 prosent. Ved siden av ekstra belastning for pasienter og ansatte, gir overfylte sykehus regelmessig dårligere behandling. I tillegg øker sykeligheten blant de ansatte.

Forslaget om en norm på 85 prosent belegg er ikke av ny dato. Helsetilsynet reiste tilsvarende tanker i 2002. Den gang var belegget vesentlig lavere enn i dag. En 85-prosentgrense sikter naturligvis til gjennomsnittsbelegget, og det reelle belegget i det enkelte sykehus vil til enhver tid ligge over eller under denne grensen. Det fremstår vrangvillig å tolke en slik norm dithen at noen ønsker å snu akutt-pasienter i døra. Tvert i mot vil å planlegge for flere senger (og et lavere belegg) føre til at færre pasienter blir snudd i døra fordi sykehusene sjeldnere er overfylte.

Forestillingen om at det er umulig å nå et mål om 85 prosent belegg som de har i Storbritannia er seiglivet i Norge. Det er i grunnen litt rart. Mange land i verden har vesentlig lavere belegg enn vi er vant med, og ingen praksis for å legge pasienter på korridor. Belegget i OECD området sett samlet ligger også under 80 prosent. At vi i Norge bør styrke sengekapasiteten og sikte mot lavere belegg er overtydelig for alle som har litt kjennskap til sykehus.

En norm på 85 prosent er en ganske moderat ambisjon.

Innlegget stod på trykk 24. august i Harstad Tidende. Christian Grimsgaard er overlege og sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy