Skip to main content

Pasientsikkerheten trues

Pressemelding   •   jul 12, 2016 11:09 CEST

Arbeidsgiverforeningen Spekters forslag om å individualisere arbeidstiden på norske sykehus rammer pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet, skriver Knut Aarbakke, avtroppet leder i Akademikerne.

Morgendagens arbeidsliv vil ikke være som dagens. Globalisering, automatisering og digitalisering skaper store endringer i måten vi jobber på. Derfor er det så viktig å ha ett fast punkt; de beste endringene skapes i dialog mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene.

Jeg er svært bekymret for situasjonen ved norske sykehus der Spekter nå vil at spørsmålet om arbeidstid skal defineres som arbeidsgivers styringsrett. Akademikerne er ikke mot unntak fra arbeidsmiljøloven, men forutsetningen er at de hjemles i en kollektiv avtale. Akademikerne er positive til utvidelser lokalt, så lenge de er basert på avtaler med tillitsvalgte.

Det er gode grunner for at vi har begrensninger for arbeidstidens lengde. Altfor lange arbeidsdager går ikke bare ut over arbeidstagernes egen helse. For mange og for lange dager på sykehusene går også ut over pasientsikkerheten og behandlingskvaliteten. Som Arbeidstidsutvalget skrev tidligere i år: «Funnene til nå tilsier at risikoen (for feilhandlinger) øker med 50 prosent ved ti timers skift sammenlignet med åtte timer, og med 100 prosent ved 12 timers skift».

Det er nå to måneder til meglingen i sykehusoppgjøret. Jeg håper myndighetene og arbeidsgiver bruker sommeren til å tenke seg godt om. Akademikerne er villige til å diskutere mye, men vi ofrer ikke pasientsikkerhet og arbeidstagernes helse.

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag 12. juli.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.