Skip to main content

- Regjeringen gjør ikke nok for å løse fastlegekrisen

Pressemelding   •   jun 04, 2019 12:09 CEST

HISTORISK FEILGREP: Politikerne har fått oppskriften på hvordan å løse fastlegekrisen, sa Marit Hermansen under åpningen av landsstyremøtet. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Beskjeden fra befolkningen er krystallklar, slo president Marit Hermansen fast da hun åpnet Legeforeningens landsstyremøte.

KRISTIANSAND: Legeforeningen har i forbindelse med sitt landsstyremøte bedt velgerne ta stilling til høyaktuelle helsepolitiske spørsmål.

I undersøkelsen slår befolkningen fast at utfordringene i fastlegeordningen er store, og at regjeringen ikke gjør nok for å løse dem.

- Det finnes ingen unnskyldninger lenger. Kommer det ikke en reell satsing på fastlegeordningen, så er ikke det bare et politisk løftebrudd – det vil være et historisk feilgrep, sa president Hermansen i sin åpningstale.

Legeforeningen har kartlagt rekrutteringssituasjonen i fastlegeordningen og funnet at hver tredje kommune melder at situasjonen har forverret seg, sammenliknet med i 2017. Antall kommuner som kategoriserer seg som røde, altså at de har svært store utfordringer, er mer enn firedoblet.

- Med Legeforeningens nye utviklingsplan, har politikerne fått oppskriften på en framtidsretta fastlegeordning. Den gode sak vil vinne frem til slutt - og vi gir oss aldri! slo presidenten fast til applaus fra delegatene.

200 flere LIS1-stillinger nå!

For å bli legespesialister må legene søke på og gjennomføre såkalt LIS1, som har erstattet den gamle turnusordningen. 

Antallet LIS1-stillinger står i dag ikke i forhold til det store behovet, selv om det er prekær mangel på spesialister i både allmennmedisin og i sykehusene.

- Vi har havnet i den paradoksale situasjonen at vi har mangel på spesialister i både allmennpraksis og sykehus, samtidig som hundrevis av ferdigutdannede leger står i kø for å komme i gang. Nå har direktorat, departement og regjering erkjent at vi må få flere inn i LIS1 hvert år. Statsbudsjettet for 2020 må derfor levere 200 flere LIS1-stillinger, sa Hermansen.

Samhandlingsdebatt og valg av nytt sentralstyre

Kommunene pålegges ansvaret for å behandle og følge opp stadig flere pasienter, uten at ressursene til å løse oppgavene følger med. Under landsstyremøtets første dag er det derfor duket for helsepolitisk debatt om samhandling.

- Legeforeningen har invitert gode innledere og et kompetent panel for å diskutere dette viktige spørsmålet - og sette en retning. Vårt mål – og målet for kommende helse- og sykehusplan – må være å gå fra overkjøring til reell samhandling.

Onsdag 5. juni skal det i tillegg avholdes valg av nytt sentralstyre i Legeforeningen. Landsstyret skal med andre ord velge president, visepresident og styremedlemmer.

Presidentens åpningstale og resultatene i Kantars befolkningsundersøkelse er vedlagt.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.