Skip to main content

Stor fagmønstring for allmennleger

Pressemelding   •   okt 21, 2016 13:25 CEST

1200 leger og medarbeider på legekontor møtes mandag 24. oktober til den ledende primærmedisinske kursarenaen i Norge - Primærmedisinsk uke (PMU).

I løpet av uken kan deltakerne velge mellom 40 innholdsrike kurs. Blant årets nyheter er emnekurs i onkologi, migrasjonshelse, rasjonell klinikk, kunnskapsbasert praksis, helsestasjonsarbeid og praktiske allmennmedisinske ferdigheter.

­ - Ambisjonen er å skape en primærmedisinsk arena for inspirasjon og rekreasjon – både faglig og sosialt, sier Tom Sundar, leder av hovedkomiteen.

Legeforeningens president Marit Hermansen reflekterer i sitt åpningsforedrag mandag 24. over hvilken kurs primærhelsetjenesten er på og om utviklingen er bærekraftig. Onsdag vil Erik Abild, en sentral skikkelse i Flyktninghjelpen, snakke om migrasjonsutfordringer.

Under overskriften «Navigating on a sea of expectations» vil professor i medisin, briten Simon Griffin, snakke om allmennlegenes utfordringer med å manøvrere mellom pasientønsker, samfunnsforventninger og myndighetskrav samtidig som man skal forholde seg til oppdatert kunnskap og nye medisinske muligheter. Foredraget holdes torsdag 27.

Trafikkmedisin/nye førerkortregler

Fastlegenes rolle har blitt mye mer sentral i norsk førerkortforvaltning med det nye regelverket som ble innført 1. oktober. Mer enn tidligere spiller nå fastlegen en nøkkelrolle. Fastlegene har fått et enda større ansvar med å sørge for at pasienter som er for syke til å kjøre, faktisk slutter med dette så lenge tilstanden vedvarer. PMU skal ha tre dagskurs om dette.

Kontaktperson er kommunelege i Molde Cato Rolland Innerdal (tlf. 926 21 245). Han har vært sentral i arbeidet med å få på plass nytt regelverk.

Når et barn skal dø

Mandag 24.10 kl 14.30-16.00 vil professor i barne- og ungdomspsykiatri ved UiO og avd. overlege ved institutt for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Rikshospitalet Trond Diseth snakke om samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i møte med det alvorlig syke og døende barnet. Hovedfokus vil være hvordan man snakker med barn om døden.

Primærmedisinsk uke 2016 - fortsatt rom for etternølere!

Kongressen https://www.pmu2016.no/ holdes på Radisson Blu Hotell, Oslo fra 24.-28. oktober. Arrangør er Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og Norsam:

Kontakt:

Tom Sundar, leder PMU 206

Mob: 454 84 047

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy