Skip to main content

Et av Nordens mest energieffektive bygg er nå ferdigstilt

Nyhet   •   feb 18, 2016 11:49 CET

Vi har deltatt på en offisiell overrekkelse av et ZEB-pilotprosjekt på Haakonsvern med bygget Visund som er et nytt administrasjonsbygg for FLO. Bygget ble av totalentreprenøren Veidekke omtalt som Norges tetteste bygg «ever», og av Forsvarsbyggs ledelse berømmet som et vellykket forbildeprosjekt, og en «perle». SINTEF uttrykte også at man allerede nå kan slå fast at de ambisiøse miljømålene prosjektet har hatt vil bli oppfylt. 

I forprosjektfasen stod LINK arkitektur for arkitekturprosjektering, interiørprosjektering, BIM-koordinering, miljøprosjektering og prosjekteringsgruppeledelse. Multiconsult var rådgiver for øvrige tekniske fag. I totalentreprisefasen har LINK arkitektur og Multiconsult vært byggherreombud for Forsvarsbygg. Prosjektleder Arild Lunde i Forsvarsbygg konkluderte med at målene er nådd som en følge av godt samarbeid mellom byggherre, rådgivere og utførende. Bygget er Forsvarsbyggs mest energieffektive kontorbygg, og et av de mest energieffektive kontorbygg i Norden. Vi er altså godt i gang med «det grønne skiftet».