Skip to main content

Nordskag oppvekstsenter på Frøya åpner i dag

Pressemelding   •   feb 18, 2016 14:13 CET

I dag er det åpningsfest ved Nordskag Oppvekstsenter på Frøya. Oppvekstsenteret består av barnehage med to stk. småbarnsavdelinger, en avdeling for store barn, SFO og barneskole. Senteret har vært stengt i et års tid og har blitt ombygget og tilbygget slik at arealet er doblet til ca 1500 m2. LINK arkitektur har vært arkitekter for prosjektet i samarbeide med Sweco i felles prosjekteringsgruppe. LINK landskap har prosjektert nye utearealer som også har blitt betydelig oppgradert.

Anlegget er prosjektert med tydelige innganger for alle avdelinger og med et nytt stort fellesareal. Sweco har prosjekter nye tekniske anlegg slik at disse er oppgradert til gjeldende TEK.

LINK arkitektur sin målsetning har vært å skape et velfungerende, oppvekstsenter med en tydelig identitet. Vi har spesielt vektlagt å skape gode sosiale arenaer og muligheter for et allrom – et hjerte – i anlegget som også vil fungere til mange typer samlinger utom ordinær skoletid, sier sivilarkitekt Gunnar Næss i LINK arkitektur, Trondheim.

Arkitektonisk uttrykk

Form og materialbruk er videreført i tilbyggene, som er gitt et moderne uttrykk i samspill med eksisterende bygg.

Hovedinngang for ansatte og besøkende er på nordsiden av bygget mens adkomst for elever skjer via separate inngang for hvert trinn og for barnehage.

LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia – både når det gjelder omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter. Som forretningsmodell og filosofi, har LINK valgt å la våre 15 kontorer med ca. 350 ansatte i Norge, Sverige og Danmark skape sin egen kultur og spesialfelt. Det ligger mange muligheter i at vi har kontorer geografisk nær deg. Samtidig er all kompetanse i systemet alltid tilgjengelig. Dette gjør at du som kunde kan nyte godt av lokalkjennskapen til ditt nærmeste LINK-kontor med alt det medfører av muligheter: Vi loser prosjekter mest mulig effektivt gjennom byråkratiet, sørger for effektiv og personlig oppfølging og medarbeidere som er lommekjente i omgivelsene og det lokale eiendomsmarkedet. I tillegg til bygningsarkitektur har vi bred og tilgjengelig kompetanse innenfor plan, landskap, interiør og maritim-/offshorefeltet. På grunn av strukturen og muligheten den gir for samarbeid mellom kontorene, har vi til enhver tid kapasitet til å ta på oss store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning. Vi har bred erfaring å vise til innen alle disse kategoriene.

LINK arkitektur gir deg kreativ kraft i hele Skandinavia. Som siste skudd på stammen har vi startet  kontor i København – noe som gir oss tilstedeværelse i alle de viktigste byene og regionene i Norge, Sverige og Danmark.