Skip to main content

Vil reversere helseministerens ja til tvillingabort

Pressemelding   •   jun 13, 2018 11:44 CEST

Et forbud mot fosterreduksjon er derfor ikke en innstramming av dagens lovverk, men tvert imot å si nei til en utvidelse. Foto: iStock

Krefter i Unge Høyre går til kamp for et forbud mot tvillingabort dersom det ikke foreligger medisinske grunner for det. 

Saken er blitt aktuell i anledning Unge Høyres Landsmøte 22.-24. juni og forslag til nytt kulepunkt i prinsipprogrammet. Knut Jørgen Kirkeberg, nestleder i Trøndelag Unge Høyre, er uenig med moderpartiet Høyre sin behandling av saken i Stortinget i 2017 og ønsker ny gjennomgang og et lovverk som eksplisitt forbyr selvbestemt fosterreduksjon.

– Vi er ikke redde for å gå direkte i konflikt med partiledelsen. For oss er det selve prinsippet om fosterreduksjon vi er sterke motstandere av. Vi vektlegger fagmiljøenes skepsis, nabolandenes praksis og ringvirkningene ved dagens lovverk som blant annet fører til at utenlandske statsborgere kommer hit for å benytte seg av inngrepet. Vi er uenig med Høyre sin behandling av saken i Stortinget og ønsker en ny abortlov som forbyr dette.

Kirkeberg mener det er klare forskjeller mellom abort og fosterreduksjon.

– Etter en fosterreduksjon vil en kvinne fremdeles måtte fullføre et svangerskap. 

Han får støtte fra organisasjonen Menneskeverd og informasjonsansvarlig Maria Elisabeth Selbekk.

– Da loven om svangerskapsavbrudd ble vedtatt, var ikke fosterreduksjon teknologisk mulig, og dermed heller ikke intensjonen til lovgiver. Et forbud mot fosterreduksjon er derfor ikke en innstramming av dagens lovverk, men tvert imot å si nei til en utvidelse. Dette poenget blir tydelig i et brev fra Helsedirektoratet 8. september 2016 der man anbefaler å utføre tvillingabort mellom 12. og 14. svangerskapsuke. Helseministeren har med andre ord utvidet abortloven.

Selbekk understreker at lovgiverne ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til medisinsk-tekniske forhold.

– Flere leger har uttalt at de kjenner seg presset til å utføre inngrepet tidligere enn nødvendig for å komme innenfor grensen for selvbestemt abort. Da faller samtidig argumentasjonen om at dagens lovtekst også omfatter tvillingabort.

Hun er glad for at krefter i Unge Høyre tar opp igjen saken.

– Jeg håper Kirkeberg får gjennomslag for dette punktet i prinsipprogrammet – og at moderpartiet og Bent Høie (H) tar tak i saken på nytt. Det er ikke omkamp om abortloven vi er ute etter i denne omgang, men vi ønsker å sette foten ned for en praksis som bryter med sivilisert tenkning. Menneskeverd er bekymret for de samfunnsmessige konsekvensene ved fosterreduksjon. En slik praksis åpner for avansert sortering av menneskeliv.

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy