Skip to main content

Banebrytende studie innen fornybar energi

Pressemelding   •   jun 14, 2018 14:18 CEST

Khone Falls i Laos.

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

En foregangsstudie
– Sekong er en av de viktigste sideelvene til Mekong. Sammen med Sesan og Srepok danner den det som omtales som 3S-systemet i nedre del av Mekong. Arbeidet vårt vil bli en foregangsstudie på måling av kumulativ påvirkning av vannkraft og annen fornybar utvikling i Laos. Multiconsult ser fram til å presentere en studie som balanserer hensynene til utvikling og miljømessig bærekraft, sier oppdragsleder Leif Lillehammer i Seksjon Naturressurser i Multiconsult.

Multiconsult skal sammen med partnerne undersøke ulike scenarier for energiutvikling i Sekong-bassenget og evaluere den kumulative virkningen for miljø, leveforhold og økonomi. Studien skal også gi anbefalinger for framtidig bærekraftig utbygging av fornybar energi i Sekong, inkludert planer og tiltak for å unngå, minimere og kompensere for de kumulative effektene.

Minske miljømessig og sosial risiko
Evalueringen skal foregå de neste ti månedene og sikre praktiske innspill til Cumulative Impact Assessment Guidelines, et pågående initiativ i Laos som ledes av IFC. IFC har siden 2013 arbeidet sammen med myndighetene i Laos og privat sektor for å fremme miljømessig og sosial bærekraft. Med støtte fra østerrikske myndigheter har IFC ledet utviklingen av ulike retningslinjer og prinsipper for vannkraftsektoren. Imidlertid vil Multiconsults studie i Sekong også inkludere annen fornybar energi, som vind- og solkraft, siden dette vassdragsområdet også har potensial til å utvikle disse rene og bærekraftige ressursene.

– IFC gjennomfører evalueringer av kumulative effekter i hele Asia. I Laos har vi en unik mulighet til skape større forståelse for kumulativ påvirkning og bidra til bedre planlegging i Sekong-vassdraget. Sekong er svært viktig vedrørende biologisk mangfold, noe som vil påvirkes av utbygging. Når sluttført, vil studiet presentere kraftscenarier som vil bidra til lavere miljømessig og sosial risiko, sier Kate Lazarus, IFC Environmental and Social Hydropower Advisory Team Lead.

– Dette pilotprosjektet for IFC bidrar til at vi er i fremste linje internasjonalt vedrørende praktisk bruk av prinsipper for bærekraftig vannressursforvaltning og planlegging av vannkraft. Dette gjør oss både stolte og ydmyke, sier Leif Lillehammer.

For mer informasjon:
Oppdragsleder Leif Lillehammer, Multiconsult – 415 09 688
leif.birger.lillehammer@multiconsult.no

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.