This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

F.v. Lars Opsahl, Grethe Bergly, Kari Nicolaisen og Kristin Augestad fra Multiconsult konsernledelse på Campus Ås
F.v. Lars Opsahl, Grethe Bergly, Kari Nicolaisen og Kristin Augestad fra Multiconsult konsernledelse på Campus Ås

Pressemelding -

Campus Ås leverer gjennom koronakrisen

Konsernledelsen i Multiconsult var nylig på befaring ved Campus Ås, like før covid-19 rammet Norge for fullt. Nå jobber selskapet hardt sammen med byggherre Statsbygg, for å levere som avtalt.

Campus Ås er et betydningsfullt prosjekt, med detaljer som krever høyt kunnskapsnivå og tett oppfølging gjennom hele byggeperioden. Multiconsult har sammen med sine samarbeidspartnere vært en sentral bidragsyter innen prosjektering. Nå står alle aktører på mer enn noen gang, for å holde hjulene i gang, samtidig som gode rutiner for smittevern og HMS ivaretas.
 
- Det er viktig at byggenæringen forblir en viktig motor for å holde samfunnet i gang, også under krise. Sammen med Statsbygg bruker vi nå fleksible samhandlingsmetodikker, for å bidrar til at ikke Campus Ås stopper opp. Vi er utrolig imponert over hvordan Statsbygg og prosjektgruppa klarer å tenke nytt og se løsninger. Det er av stor betydning både for Campus Ås-prosjektet, men også øvrige byggeprosjekter, at våre offentlige oppdragsgivere virkelig setter alle kluter til nå, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Etter avholdt konsernledermøte på Campus Ås, like før koronakrisen rammet Norge for fullt, var Arkitekt Rolf Erik Wahlstrøm fra Fabel med som engasjert og kunnskapsrik omviser, med støtte fra Statsbyggs prosjektleder prosjektering, Morten Engh. De ga god innsikt i den solide fremgangen i prestisjeprosjektet.
 
Prosjektet Campus Ås er en samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på NMBU på Ås. Området inneholder undervisningsarealer, kontorer, lesesaler og kantine, samt spesialarealer som dyrestaller, oppstallinger, akvarier og over 10.000 m2 klassifiserte laboratorier med høye krav til smittevern. Bygget omfatter også et dyrehospital for smådyr og hest, samt morfologisk avdeling med disseksjonssal og obduksjonssaler. Prosjektet har høye miljøambisjoner, med fokus på strenge krav og bærekraftige løsninger innen energi, materialbruk, avfall og utslipp.

-
De som var med på omvisningen fra Multiconsult var Grethe Bergly, Johan Arntsen, Kristin Augestad, Leif Olav Bogen, Gaute Christensen, Hilde Gillebo, Kristine Møll, Kari Nicolaisen, Lars Opsahl, Hans Jørgen Wibestad, Kirsten Anker Sørensen, Geir Juterud og Randi Brekke. I tillegg, Statsbyggs prosjektleder prosjektering, Morten Engh. Omviser: Arkitekt Rolf Erik Wahlstrøm fra Fabel

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Relatert materiale