This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Eksisterende anlegg og planlagte arealer for nytt renseanlegg | Foto: Gustav A Eriksson
Eksisterende anlegg og planlagte arealer for nytt renseanlegg | Foto: Gustav A Eriksson

Pressemelding -

Prosjekterer nytt renseanlegg i Fredrikstad

Multiconsult skal prosjektere et nytt renseanlegg i Fredrikstad for FREVAR KF. Oppdraget omfatter et forprosjekt for avløpsrenseanlegg for Fredrikstad, eventuelt også med Sarpsborg kommune. 

Forprosjektet skal være klart til september 2020 og omfatter flere fagområder, i tillegg til relativ omfattende grunnundersøkelser. FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.

- Dette er et veldig viktig og spennende prosjekt, som vi nå er i oppstartsfasen av. Grunnundersøkelser med både boring og seismikk starter snart, og sammen med vurdering av arealbehov, prosessløsning og kostnader vil dette være sentralt ved plassering av det nye anlegget, sier oppdragsleder Ottar Gundersen i Multiconsult.

FREVAR og Multiconsult vil sammen finne egnet teknologi som oppfyller kommende miljøkrav, og det er stort fokus på sirkulære økonomiske løsninger for driften av anlegget. Kontrakten med FREVAR KF ble inngått i begynnelsen av mars, med Envidan (underrådgiver) på prosess, og Arkitekt Astrup & Hellern.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Relatert materiale