Skip to main content

Reignard Tan med doktorgrad om betongkonstruksjoner

Pressemelding   •   jun 24, 2019 12:26 CEST

Reignard Tan med doktorgrad om betongkonstruksjoner.

I slutten av mai forsvarte Reignard Tan sin doktoravhandling ved NTNU om beregninger og dimensjonering av stor-skala betongkonstruksjoner.

- Forskningen har hovedsakelig gått ut på å forbedre beregninger av sprekkdannelser på overflaten av betongkonstruksjoner, som eksempelvis samferdselskonstruksjoner, dammer og olje- og gass installasjoner. Å ha god kontroll på opprissing er generelt viktig for å sikre at konstruksjonens levetid, funksjonalitet og estetikk ivaretas, sier Reignard Tan, som til daglig jobber i Multiconsult.

Formålet med forskningsprosjektet har vært å utvikle en beregningsmodell som generelt kan benyttes til bruksgrensedimensjonering av alle typer betongkonstruksjoner. Forskningen er en del av Statens Vegvesens forskningsprosjekt Ferjefri E39, der det planlegges for flere stor-skala betongkonstruksjoner i fjordkrysningene.

- I arbeidet har jeg fått viktige input fra offshore-fagmiljøet i Multiconsult som har jobbet med dimensjonering av betongkonstruksjoner over flere tiår. Dette har vært med på å legge føringer i forskningsarbeidet, der vi har hatt et spesielt fokus på at forskningen skal kunne anvendes i praksis. Nå jobbes det blant annet med å få implementert den utviklede beregningsmetoden i designfasen for betongkonstruksjoner som blir planlagt på Ferjefri E39, sier Reignard.

Han forteller at arbeidet har fått oppmerksomhet i flere miljøer, i Norge og i utlandet.

- Reignard har vist et stort engasjement gjennom doktorgradsarbeidet. Resultatet er økt kunnskap ved beregninger av store betongkonstruksjoner, noe som vil komme til nytte i flere av Multiconsults oppdrag. Reignard sin kunnskap vil være viktig for mange av våre offshore- og samferdselsoppdrag, påpeker seksjonsleder Kjetil Slåttedalen i Multiconsult. 

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.