This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Roger Skoglie, direktør Bybanen Utbygging og direktør Kari Sveva Dowsett i Multiconsult har inngått kontrakt om tunnelen.
Roger Skoglie, direktør Bybanen Utbygging og direktør Kari Sveva Dowsett i Multiconsult har inngått kontrakt om tunnelen.

Pressemelding -

Skal planlegge ny sykkeltunnel i Bergen

En jernbanetunnel på det gamle Kronstadsporet i Bergen skal bli ny gang- og sykkeltunnel. Bybanen utbygging og Vestland fylkeskommune har nå tildelt Multiconsult kontrakten med å prosjektere den nesten 500 m lange tunnelen.

Tunnelen mellom Fløen og Kronstad i Bergen har vært brukt til godstrafikk, men skal nå utbedres til gang- og sykkeltunnel i forbindelse med arbeidet med Bybanen. Det skal også etableres en ny inntrekkstunnel for Bane NOR.

- Dette er et spennende og utfordrende oppdrag for oss, og vi ser frem til å bidra til å gjøre om jernbanetunnelen til en ny gang- og sykkeltunnel som vil gjøre det enklere å komme seg frem. Nå gleder vi oss over tildelingen og ser frem til å starte prosjektet, sier oppdragsleder i Multiconsult Christian Frank.

Arbeidet skal utføres med Amberg Norge AS som underleverandør og kontraktssummen for arbeidet er i overkant av 29 millioner kroner. Prosjekteringen utføres i 2020 og starter omgående etter kontraktsigneringen som ble foretatt 6. mars. I tillegg skal Multiconsult følge opp prosjektet i løpet av byggetiden i 2021-2022.

Tunnelen er forventet ferdigstilt som gang – og sykkeltunnel i 2022/23 sammen med ferdigstillelsen av Bybanen til Fyllingsdalen. Prosjektet er utfordrende med blant annet løsmassetunnel, inntrekkstunnel, vernet gravplass og rehabilitering av vernet steinportal.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Relatert materiale