Artisten Izabell har gjort en helt egen musikkvideo til prosjektet for å gi en litt alternativ inngang til Munchs liv og virke
Artisten Izabell har gjort en helt egen musikkvideo til prosjektet for å gi en litt alternativ inngang til Munchs liv og virke

Pressemelding -

Edvard Munch inn i den digitale skolen

MUNCH og Cappelen Damm samarbeider om et helt nytt undervisningsopplegg rettet mot barn i alle aldre.

Nyskapning og kreativitet står sentralt i den nye læreplanen som gjelder fra høsten 2020. Cappelen Damm tar tak i dette i sin digitale læringsplattform Skolen fra Cappelen Damm, og mens hjemmeskole har vært hverdagen for de aller fleste skoleelever i Norge, har nesten 100.000 brukt Skolen hver uke. Dette viser hvor viktig den digitale skolen er i dag.

-Med dagens teknologi kan vi ta undervisningen til et helt annet nivå. Filmer, animasjoner, spill og oppgaver krydrer undervisningen for både elever og lærere. Vi jobber for å være spydspissen innen digital læring i Norge», sier Fride Bergem, leder for Cappelen Damms digitale læringsplattform Skolen.

NYE VEIER TIL Å FORSTÅ EDVARD MUNCHS KUNST

Hvordan ville Edvard Munch utfoldet seg om man levde nå? Hvordan ser stedene han malte ut i dag? Og hvordan skal vi tolke fargebruken hans? Dette er spørsmål som danner utgangspunktet for praktiske oppgaver elevene får bryne seg på, gjennom aktivitet og samarbeid. Gjennom oppgavene gis elevene ulike veier inn for å bli kjent med Munchs verk, og materiellet kan brukes i mange fag. Undervisningsmateriellet skal gi fornyet interesse for Munch og samtidig vise til hvor aktuell Munch er for tiden vi lever i, både blant barn og voksne.

-Vanligvis har vi nærmere 25 000 barn på museet hvert år, det blir gjerne de som bor i nærområdene. Samarbeidet med Cappelen Damm gjør det mulig for oss å nå ut til barn og unge i hele Norges land. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å inspirere barn med kunstneren Edvard Munch og ta de med inn i Munchs univers. Edvard Munch var nysgjerrig, kompromissløs og modig. I møte med ham og hans kunst vil barna både bli konfrontert med viktige problemstillinger vi står overfor som mennesker, og selv bli inspirert til å uttrykke seg visuelt og i andre uttrykksformer. Vi håper prosjektet blir veien inn i kunstens vidunderlige verden og gi dem troen på seg selv og egen skaperkraft. Sier Stein Olav Henrichsen direktør ved MUNCH

MUSIKKVIDEO MED IZABELL

For å belyse hvordan Edvard Munchs liv og virke er spekket med temaer som er høyaktuelle for den oppvoksende generasjonen i dag, er det også laget en helt ny sang med tilhørende musikkvideo rettet mot ungdom. Låten er laget av den stavangerbaserte rapperen Izabell Ekeland i samarbeid med produsent Chrisp Bishop.

Se hvordan Izabell mener at Edvard Munch er brennaktuell for barn og unge i dag.

Her

-Det er lagt opp til en litt alternativ inngang til Munchs liv og virke. Musikkvideoen er et eksempel på dette, sier Lise Wulff, som har regissert musikkvideoen, og er ansvarlig for undervisningsopplegget knyttet til Edvard Munch

Undervisningsopplegget finnes på Cappelen Damms digitale læringsplattform Skolen, og er tilgjengelig gratis for alle lærere og elever i skolen gjennom Feide. Det vil i løpet av kort tid også være tilgjengelig uten krav om bruker.   

Emner


Høsten 2020 åpner MUNCH i en helt ny bygning ved Oslos sjøkant. Museet vil romme den rikholdige gaven Edvard Munch (1863-1944) testamenterte til Oslo by, bestående av flere enn 26 000 kunstverk, i tillegg til litterære dagbøker og skrifter. Dette er verdens største samling av Edvard Munchs verk. MUNCH er således blant de største museene i verden viet en enkeltkunstner.

MUNCH forvalter også samlinger gitt til Oslo by av Rolf Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig Ravensberg. Gjennom satsingen på samtidskunst vil vi også vise Edvard Munchs vedvarende innflytelse i hans egen samtid, så vel som på dagens generasjon kunstnere.

Museet vil inspirere til å komme tett på Edvard Munchs kunst. Besøkende vil til enhver tid oppleve høydepunktene i Edvard Munchs kunstnerskap, parallelt med skiftende utstillinger med andre kunstnere. Fra sin beliggenhet i Bjørvika, med enestående utsikt over Oslofjorden, vil museet tilby et bredt program av kunst- og kulturopplevelser i 13 etasjer.

Pressekontakt

Maren Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 45802648

Gitte Skilbred

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedsdirektør +47 970 57 819