Pressemelding -

Munchmuseet stenger midlertidig


Ledelsen ved Munchmuseet har besluttet å stenge dørene for alle besøkende fra klokken 11 onsdag 11. mars. Beslutningen er tatt som en konsekvens av utbruddet av Covid-19, og som et tiltak for å begrense videre smitte i samfunnet.

Stengningen gjelder foreløpig for to uker, til og med onsdag 25. mars. Informasjon om ytterligere avgjørelser vil gis så snart de blir tatt.

På Munchmuseet har vi besøkende fra hele verden, med en utenlandsandel på over 60 prosent. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om å risikovurdere alle ansamlinger på over hundre personer. Onsdag morgen ble det satt krisestab, og avgjørelsen om stenging ble tatt for i størst mulig grad å redusere risikoen for smitte blant både egne medarbeidere og publikum.


-Det er viktig for oss å redusere risiko for smitte blant våre medarbeidere og besøkende. Med bakgrunn i Folkehelseinstituttets anbefalinger satte vi i dag sammen en krisestab og en av konklusjonene er at museet stenger for besøkende fra kl.11 i dag. Forøvrig følger vi Folkehelseinstituttets råd når det gjelder reisevirksomhet, hjemmekontor, møtevirksomhet og andre tiltak på arbeidsplassen, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet.

Emner


<p>Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av majoriteten av Munchs arbeider, har Munchmuseet et unikt utgangspunkt som kunst- og kulturformidler i nasjonal og internasjonal sammenheng. Munchmuseet inkluderer også Stenersen-samlingen.</p><p>Museets oppgave er å forvalte samlingene gjennom bevaring, forskning og formidling.</p>

Pressekontakt

Maren Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 45802648

Gitte Skilbred

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedsdirektør +47 970 57 819