Skip to main content

Syv ting du må vite om journalister

Blogginnlegg   •   mai 18, 2016 16:00 CEST

Syv ting du må vite om journalister

Journalister møter mange utfordringer i arbeidslivet, hvilket igjen kan påvirke måten de forholder seg til PR og kommunikasjonsfolk på. I februar 2016 utførte Mynewsdesk en undersøkelse blant mer enn 2000 journalister i ni forskjellige land, hvorav over 300 er norske. Ut fra denne undersøkelsen har vi plukket ut syv nøkkelfaktorer som kan bidra til å gi deg en bedre forståelse for journalisters hverdag.

1. Journalister har aldri nok tid

Den største kilden til frustrasjon blant dagens journalister er den berømte tidsklemma. Nesten halvparten av respondentene i undersøkelsen vi utførte førte opp dette som deres største kilde til frustrasjon. Da nyheter er ferskvare, ønsker redaksjoner å få de ut så fort som mulig, hvilket igjen betyr at journalistene må jobbe raskere. For å være behjelpelig ovenfor journalister, må du være beredt på å svare raskt og effektivt når du først blir kontaktet.

2Irrelevante historier er frustrerende

Sørg for at historien du ønsker å selge inn har en relevant mottaker. En avis eller journalist som ikke skriver om ditt felt, ønsker ikke å motta tips om saker de ikke dekker. Rundt en fjerdedel av journalistene som deltok i undersøkelsen, svarte at de blir mer irritert av irrelevante historier enn noen annen del av jobben deres. 

3Redaksjonene ønsker grundige reportasjer

Selv om journalister er under et konstant tidspress og opererer med stramme tidsfrister, er det fremdeles en prioritet fra redaksjonene at reportasjene er grundige, slik at de genererer interesse blant leserne. For å skape en grundig reportasje, må de ofte oppsøke ytterligere informasjon. I tilfelle du skulle bli kontaktet og bedt om dette, utover innholdet i pressemeldingen din, kan det være lurt å ha noe ytterligere interessant informasjon lett tilgjengelig.

4Journalister publiserer på flere forskjellige kanaler

I snitt publiserer journalister innhold på tre forskjellige kanaler, noe som kan være tidskrevende. De tre vanligste kanalene er papiravisen, avisens nettside og Facebook. Kanskje overraskende for noen kommer Twitter på en fjerdeplass. Enkelte benytter seg også av YouTube, LinkedIn og Snapchat. Denne bredden i publiseringskanaler gjør at både journalister og PR-folk må vurdere antallet lesere de forskjellige plattformene har, og skreddersy innholdet etter behov.

5Det produseres mer innhold en noen gang tidligere, til tross for strammere tidsfrister

Tre fjerdedeler av journalistene som deltok i årets journalistundersøkelse svarte at tidsfristene har blitt strengere, og kravet til innhold har blitt større enn hva det var for fem år siden. Dette faktum gir PR og kommunikasjonsfolk en god mulighet til å tilby journalister en jevn strøm av nye historier. Likevel er det viktig å huske på at journalistene du kontakter må være i stand til å kommunisere historien raskt videre for å holde fristene sine.

6Journalister er i ferd med å gå vekk fra de lange historiene

59 prosent av respondentene i årets undersøkelse svarer at sakene de skriver har blitt kortere i løpet av de siste fem årene. I 2014 anbefalte the Associated Press å holde alle saker, med unntak av toppsakene, mellom 300 og 500 ord. Moderne lesere, særlig de som leser på mobiltelefonen, styrer unna lengre saker. Trenden med å skrive kort betyr at journalister må være effektive og bruke mer tid på å trimme ned tekstene sine. Her må de gå en fin balansegang mellom å ikke overskride ordgrensen samtidig som det ikke skal gå utover kvaliteten på arbeidet. Derfor burde skribentene dine fatte seg i korthet, slik at sakene skal få større appell hos journalister.

7Kravet til visuelt innhold øker

Så mange som 85 prosent av respondentene svarte at kravet til visuelt innhold vokser. Journalister må i betydelig større grad enn før bruke tid på å finne videoer og bilder som underbygger deres saker. Dette skiftet fra papiravis til digitale løsninger tillater en større bruk av videofilm i deres reportasjer, noe som igjen gir en mer utfyllende medieopplevelse for leseren. Derfor burde du vurdere å tilby mer visuelt innhold sammen med de klassiske tekstbaserte pressemeldingene.

Det er vitalt for PR og kommunikasjonsfolk å forstå utfordringene journalister står ovenfor, så de sammen kan bidra til et effektivt samarbeid og bedre saker. For å forstå den moderne journalistikken bedre, kan du få en kopi av vår e-bok ”Journalist Trends 2016"

journalist

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.