Skip to main content

​Tre faktorer som endrer medielandskapet

Blogginnlegg   •   apr 25, 2016 10:00 CEST

3 faktorer som endrer medielandskapet

April 2016 var måneden den britiske avisen The Independent gravla sin print-utgave og gikk over til å publisere alt stoff på nett. Helt siden toppåret 2005 har omsetningen i tradisjonelle mediehus falt betraktelig. 

Den tradisjonelle forretningsmodellen er under kraftig press, og annonseinntektene har alene falt med nærmere 38% i det siste tiåret. I både Europa og USA sliter tradisjonelle mediehus med å finne en bærekraftig heldigital forretningsmodell, samtidig som nærmere 40% av amerikanske medier har opprettet betalingsmurer i deres respektive digitale flater. 

Det ser ut som at fremtidens journalistikk kan bli en kompleks sammensetning av tradisjonelle mediehus, uavhengige freelancere og enkeltstående journalister som opererer som egne merkevarer.

Hva definerer en journalist?

Er en blogger en journalist? Må du være en del av et journalistlag for å kunne kalle deg journalist? Eller kreves det formell utdannelse?

Grensene for hva som definerer en journalist er i konstant endring. I journalistundersøkelsen som vi nylig gjennomførte i Mynewsdesk fant vi at et flertall av journalister er villige til å akseptere en bredere definisjon av hva en profesjonell journalist er.

I markedene vi undersøkte var respondentene i hovedsak enige om at en journalist helt enkelt er en som:

  • Jobber med innhold
  • Har et mål om være objektiv
  • Forteller en historie
  • Har et publikum

58% av respondentene sa at bloggere i enkelte tilfeller kan betraktes som journalister, og 54% mente at om man produserer innhold for en merkevare kan man også bli betraktet som journalist. De fleste mener at medlemskap i et journalistlag ikke er viktig for å kunne defineres som en journalist, med unntak av i Danmark, hvor to tredjedeler av respondentene mente det var et nødvendig krav.

En fremtid for freelancere

Over 90% av respondentene forventet at mediehusene vil ansette fler freelancere enn fast ansatte journalister i fremtiden. Med samtidige krav om kostnadskutt og mer innholdsproduksjon ser mange mediehus på nedbemanning som den eneste løsningen. Som et resultat av nedbemanning forventer 73% av journalistene vi snakket med dårligere kvalitet på journalistikken de neste fem årene. Om den journalistiske kvaliteten faktisk kommer til å forringes vil tiden vise, samtidig som det virker klart at nedbemanning i mediehusene vil fortsette fremover. Deborah Blum, direktør for MITs Knight Science Journalism Program, ser også for seg en fremtid med freelancere: «Alle journalister må kunne forholde seg til det å være freelancer siden freelancing utgjør en så stor del av dagens journalistikk.»

Egne merkevarer

Når mediehus i økende grad baserer seg på bruk av freelancere blir journalister samtidig nødt til å forholde seg til seg selv som en merkevare. En overflod av kanaler og publiseringsplattformer fører til at journalister kan skape sin egne nettverk av lesere som konsumerer stoffet deres, hvor enn leserne befinner seg. På et overordnet nivå fører utviklingen til en forskyvning. Makten de store mediehusene til nå har besittet vil i større grad deles med enkeltindivider i fremtiden. En respondent i vår journalistundersøkelse uttrykte seg på følgende måte: «Om det gjøres rett, så vil journalister bli egne mediehus. Leserne vil ønske å følge folk de kjenner, og stoler på.»

I vår journalistundersøkelse har mer enn 2000 respondenter fra Norge, Sverige, Danmark, USA, Storbritannia, Tyskland, Australia, Canada og Singapore deltatt. Journalistundersøkelsen belyser virkeligheten journalister forholder seg til i dag, i tillegg til å se nærmere på fremtidens journalistikk, og hvordan den vil påvirker PR- og kommunikasjonsmedarbeideres hverdag.

journalist

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.