Skip to main content

MyNewsdesk lanserer Nettverk for mer effektiv PR

Pressemelding   •   okt 18, 2010 09:25 CEST

Bedriftene har nå en stående invitasjon til journalister om å bli medlemmer i deres respektive nettverk. Invitasjonen skjer med en “Følg oss-knapp” i bedriftenes presserom, i deres utsendelser og i tjenester som “Søk bedrift”. Bedriftene kan også invitere et utvalg journalister direkte via et e-post formulær.

De journalister som velger å følge en bedrift, og som fra før finnes tilgjengelig i bedriftens distribusjonslister, tas bort fra de listene det gjelder og blir i stedet medlemmer i bedriftens nettverk.

Bedrifter og journalister gis mulighet til å kommunisere eksklusivt med hverandre innenfor sitt nettverk.

Bedrifter kan sende nyhetstips til et eksklusivt utvalg journalister. Journalistene kan i sin tur stille spørsmål til et eksklusivt utvalg bedrifter. I begynnelsen skjer dette med et e-postformulær. I forlengelsen gis muligheter til å dele informasjon på mer raffinerte måter.
Nettverkstjenesten er tatt frem for å suksessivt gi bedrifter og journalister bedre muligheter til å skape gode og varige relasjoner med hverandre, relasjoner som skapes og opprettholdes på begges vilkår. Tjenestens formål er å gi disse gruppene en mulighet til å enkelt og effektivt dele informasjon, erfaringer og kunnskap med hverandre, både offentlig og eksklusivt. Tanken er at tjenesten etter hvert skal erstatte de alt dårligere fungerende distribusjonslistene.

For bedrifter har PR ofte hatt som mål å skape gode relasjoner med sitt marked. Ikke sjeldent i samsvar med de som har innflytelse på den. Dette har for det meste vært i form av nettverk med opinionsdannere, og da særlig journalister som lenge har blitt ansett ha den største og beste innflytelsen på bedriftenes marked. Selve nettverkingen har alltid vært overlegent generelle utsendelser når det gjelder å skape relasjon og få publisitet og spredning. Nettverkingen har dog foregått med hjelp av adressebøker, mail og telefon.

I takt med at weben har skapt bedre forutsetninger for nettverking sammenlignet med de analoge tjenestene, så har PR-tjenestene også søkt seg dit. MyNewsdesk strever etter å utnytte webens alle muligheter for å effektivisere nettverkingen og informasjonsutbyttet mellom journalistene på den ene siden, og bedriftene på den andre.

MyNewsdesk Nettverk er et tilbud til alle kunder.

Les mer om de nye funksjonene med MyNewsdesk Nettverk

______________________________________________________________________

MyNewsdesk – The News Exchange Site

MyNewsdesk makes it faster and easier for companies, journalists, bloggers and
opinion leaders to gain relevant exposure – on their own terms. It matches interested
users with press releases, videos, images and other content, all instantly searchengine
optimized and automatically published on social media platforms.


The site serves more than 10,000 companies and has a 97% customer satisfaction rate.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar