Skip to main content

Nestlé blir første næringsmiddelvirksomhet som samarbeider med Fair Labor Association

Pressemelding   •   nov 28, 2011 14:42 CET

Nestlé har besluttet å samarbeide med Fair Labor Association (FLA) med formål å undersøke om det forekommer barnearbeid på de kakaogårdene som leverer kakaobønner til Nestlés fabrikker.

FLA er et uavhengig organ som arbeider med store virksomheter for å forbedre arbeidsforholdene i deres leverandørkjede.

I januar vil FLA sende uavhengige eksperter til Elfenbenskysten for å undersøke Nestlés leverandørkjede.

Hvis de finner tegn på barnearbeid, vil FLA identifisere årsakene og gi råd til Nestlé om hvordan vi kan gå videre for å sikre langsiktig og bærekraftig utvikling.

FLA’s rolle vil være å tilby eksperter som sikrer at Nestlés anstrengelser for å avskaffe barnearbeid etterleves på en effektiv og transparant måte.

Første næringsmiddelsvirksomhet som samarbeider med FLA

Nestlés blir første næringsmiddelvirksomhet som blir medlem i FLA, og samarbeidet innen kakaosektoren begynner tidlig neste år på Elfenbenskysten – verdens største distributør av kakaoråvarer.

Innledningsvis kommer FLA til å sende et team av uavhengige eksperter til landet for å kartlegge situasjonen i leverandørleddet. Resultatet av FLAs vurdering, som vil offentliggjøres våren 2012, kommer til å legge føringer for Nestlés videre virksomhet.

”Barnearbeid har ingen plass i vår virksomhet” sier José Lopez, Executive Vice Precident for Operations, Nestlé.

”Vi kan ikke løse problemet på egen hånd, men behøver en samarbeidspartner som FLA for å sikre at vår innsats for å håndtere problemet settes inn der behovet er størst”

Samarbeid for å løse problemet

FLA består av en gruppe sosialt ansvarlige bedrifter, interesseorganisasjoner og eksperter som sammen arbeider for å fremme at internasjonale arbeidsstandarder overholdes.

Under fase to vil Nestlé og FLA, samt andre interessenter inkludert myndighetene i Elfenbenskysten, følge opp de problem som eventuelt har kommet frem under utredningen.

FLA kommer til å vurdere effekten av tiltakene, og rapportere om dette regelmessig.

Forbedring av arbeidsvilkår

Audret van Heerden, President i FLA, imøteser muligheten til å jobbe sammen med Nestlé om arbeidsvilkår.

”Vårt arbeidsområde endres fra å gjøre revisjoner og kontrollere regelverk til å finne ut hvor problemet faktisk ligger”, forklarer han. ”Vi kan dermed bidra til å bygge opp et verdigrunnlag i Elfenbenskysten som håndterer de spørsmålsstillingene som kommer frem og deretter bedømme hvilke løsninger som fungerer”.

Bygger på Nestlé Cocoa Plan

Samarbeidet med FLA supplerer Nestlés arbeid med å fremme langsiktig bærekraftig utvikling og bedre arbeidsbetingelsene i kakaoleddet, som beskrevet i Nestlé Cocoa Plan.

Nestlé Cocoa Plan er en 10-årig plan, hvor Nestlé forplikter seg til å investere 110 millioner CHF (ca. 700 millioner NOK). Pengene skal brukes til å dele ut kakaoplanter av høy kvalitet til lokale kakaodyrkere, samt øke sporbarheten innen leverandørleddet. 

Dette vil bidra til å hjelpe til kakaodyrkeren, familien og lokalsamfunnet de lever i.

Nestlé samarbeider allerede med to andre organisasjoner i Elfenbenskysten, UTZ og Fairtrade for å sikre at kakaoen vi bruker kommer fra ansvarsfulle og bærekraftige kilder.

Hittil omfatter Nestlé Cocoa Plan 22 jordbrukskooperativ i landet, og hvert år kommer det flere.

En lang og kompleks leverandørkjede

Leverandørkjeden for kakao er både lang og kompleks. Dette gjør det enda vanskeligere for næringsmiddelsvirksomheter å fastslå nøyaktig hvor deres kakao kommer fra, og under hvilke forhold den er blitt dyrket.

Sertifisering fra organisasjoner som UTZ og Fairtrade betyr at kakaodyrkerne tilknyttet kooperativet har fått utdannelse med formål å sikre at barnearbeid ikke brukes. Kooperativet overvåkes for å sikre at de arbeider i overenstemmelse med reglene, og de blir eksternt revidert en gang i året.

Selv om Nestlé Cocoa Plan allerede finnes i mange land, kommer prosjektet med FLA til å starte i Elfenbenskysten hvor virksomheten kjøper største mengden kakao.

Det finnes flere enn 800 000 kakaodyrkere i landet, hvorav nesten alle drives som småskala familieeide jordbruk.

”Tidligere har vi ikke funnet en troverdig samarbeidspartner som har kapasitet til å hjelpe oss med denne typen prosjekt”, sier José Lopez, ”men nå har vi funnet en organisasjon som kan hjelpe oss med å bidra til å løse problemet med barnearbeid”

Relaterte informasjonslenker:

”The Cocoa Plan”
http://www.nestle.com/CSV/CreatingSharedValueCaseStudies/AllCaseStudies/Pages/The-Cocoa-Plan.aspx

Bærekraftig Kakao: Côte d’Ivoire
http://www.nestle.com/Media/MediaLibrary/MediaVideos/Pages/VideoNewsSingle.aspx?guid=43AA181E-78E5-427C-AD79-59D468D2ABA2

Nestlé lanserer “the Cocoa Plan”
http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Nestle-launches-The-Cocoa-Plan.aspx

 For mer informasjon, vennligst kontakt

Marianne Hardeng Aaberg
Kommunikasjonssjef
A/S Nestlé Norge
Tlf.: +47 67 81 73 64
e-mail: Marianne.aaberg@no.nestle.com

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy