​Koronatiltakenes effekt på globale CO2-nivåer: Mellom 4-7% lavere enn i et vanlig år

Pressemeldinger   •   jun 10, 2020 13:25 CEST

Koronaeffekten på de samlede klimagassutslippene i 2020 vil være svært liten. CO2-nivåene kommer ikke til gå ned, kun øke litt mindre enn normalt. Reduksjonen i menneskeskapte utslipp globalt var på rundt 17%, men idet vi går inn i juni er vi på vei tilbake til en normal hverdag. For 2020 under ett vil dette sannsynligvis bety bare rundt 4-7% lavere menneskeskapte utslipp enn i et vanlig år.

Luftkvalitet i koronaens tid – fra gateplan til «outer space»

Pressemeldinger   •   mai 29, 2020 14:45 CEST

Med koronaen kom blå himmel over storbyer i Kina, Europa og USA. Både fly- og biltrafikken ble drastisk redusert, og Zoom, Teams og Hangout Meet ble dagligdags. Har du lurt på hva som skjedde med luftkvaliteten da hjemmekontor ble regelen? På CIENS frokostwebinar 27. mai bød forskere fra NILU på korte innblikk i ulike sider av luftkvalitetsproblematikken før og under koronatiltakene.

Forbedrer vitenskapelig metode for å få til bedre regulering av miljøgifter fra sjampoen din

Pressemeldinger   •   mai 18, 2020 10:18 CEST

Miljøgiftene kjent som siloksaner er i sjampoen, hudkremen og deodoranten din. Siloksaner er luktfrie og usynlige, og kan være giftige for vannlevende dyr. De er også strengt regulert i kroppspleieprodukter som skylles av. Presis overvåkning er en nøkkelfaktor for å finne ut om regelverket fungerer, og forskere fra NILU og Stockholms Universitet har nå funnet en måte å forbedre siloksanmålingene.

Ozonhullet har kommet til Norge

Pressemeldinger   •   apr 03, 2020 12:05 CEST

Det arktiske ozonhullet ligger nå over Skandinavia, og fra søndag 5. april vil vi trolig ha nokså lave ozonverdier over store deler av Norge. Hvis du er et sted med både fint vær og snø er det viktig å smøre seg godt med solkrem, ellers kan du fort bli solbrent. Slik varselet fra NASA/GSFC ser ut nå vil ozonverdiene være ned mot 230 Dobson-enheter, mot normalt ca 400 for denne tiden av året.

Ozonhullet er på vei mot Norge

Pressemeldinger   •   mar 31, 2020 07:40 CEST

For tiden er det et uvanlig stort hull i ozonlaget over Arktis, og nå beveger det seg mot Skandinavia. Atmosfæreforskerne på NILU antar ozonhullet kommer inn over Norge tirsdag 31. mars. Fram til 3. april vil hullet stort sett ligge over Nord-Skandinavia, men fom. 3. april kommer det innover Vestlandet og dekker det meste av landet. Det forventes å trekke seg tilbake nordover igjen fra 7. april.

Mindre trafikk = mindre luftforurensning. Eller?

Pressemeldinger   •   mar 27, 2020 12:30 CET

Siden fredag 13. mars har koronatiltakene ført til en kraftig nedgang i trafikken. Likevel registrerer målestasjoner langs norske veier tidvis luftforurensning på rødt nivå – hvorfor det? Samtidig som koronatiltakene ble iverksatt ble det tørt og forholdvis fint vær på Østlandet. Det gir gode forhold for svevestøvforurensning, i form av det forskerne kaller PM10.

Overraskende stort ozonhull i nord

Pressemeldinger   •   mar 24, 2020 16:30 CET

Satellitter fra NASA har oppdaget et uvanlig stort hull i ozonlaget over Arktis. Ozonhullet henger sammen med de vakre perlemorskyene vi har sett en del av i vinter. Men når temperaturen stiger, en naturlig følge at vi stadig får mer sol her oppe i nord, vil ozonhullet lukkes ganske raskt. Inntil videre følger atmosfæreforskere over hele kloden med på satellittbildene fra NASA Ozone Watch.

Miljøfartsgrensen – sunn og samfunnsnyttig

Pressemeldinger   •   mar 23, 2020 11:33 CET

Forskere ved NILU og TØI har på oppdrag fra Statens Vegvesen gjennomført en studie der de vurderer effekten av miljøfartsgrensen i Oslo. Studien viser at miljøfartsgrense fører til mer reisetid, men også til mindre forurensning, mindre støy og færre trafikkulykker. Alt i alt viser studien at den forventede nytten kan utgjøre så mye som ni millioner kroner mer enn ulempene.

Koronaeffekt på luftkvalitet og klima - oppdatert 31. mars

Pressemeldinger   •   mar 20, 2020 10:35 CET

Når land stenger grensene går flytrafikken ned – og med hjemmekontor er det også færre biler på veiene. Siden fredag 13. mars har ulike koronatiltak ført til at utslipp fra transportsektoren har gått ned med med opptil 40 prosent, ifølge beregninger gjort på NILU.

Oslos tilskuddsordning til vedovner vurderes avsluttet – brant vi opp gevinsten?

Pressemeldinger   •   jan 24, 2020 08:49 CET

Klimaetaten i Oslo kommune har siden 1998 gitt tilskudd til utskifting av gamle vedovner med nye rentbrennende vedovner. Forskere ved NILU – Norsk institutt for luftforskning evaluerte i 2019 effekten av ordningen på oppdrag fra Oslo kommune, og deres beregninger viser ingen signifikant gevinst. Dermed anbefaler Klimaetaten å avvikle ordningen.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonssjef
  • cfnes@aynizjluyj.nkeoed
  • 63898077
  • 41612181

Om NILU – Norsk institutt for luftforskning

NILU er Norges ledende forskningsinstitutt innen områdene atmosfære, luftkvalitet, klima og miljø.

NILU - Norsk institutt for luftforskning forsker på prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. NILU jobber også for å gi råd og opplyse samfunnet om klimaendringer og forurensning, og konsekvensene av dette.

Adresse

  • NILU – Norsk institutt for luftforskning
  • Instituttveien 18
  • 2007 Kjeller
  • Norge