Skip to main content

Tags

norges bondelag

landbruk

matproduksjon

jordbruksoppgjøret

norges bondelag 164 landbruk 136 matproduksjon 111 lars petter bartnes 47 jordbruksoppgjøret 44 høyre 39 nils t bjørke 37 frp 37 nils t. bjørke 37 inntekt 21 rovdyr 18 Per Skorge 15 ulv 10 KrF 9 mat 8 venstre 7 antibiotikaresistens 7 jordvern 5 valg 2013 5 brita skallerud 5 skatt 5 bondevenn 5 sau 5 klima 5 grüne woche 4 statsbudsjettet 4 MRSA 4 bjørn 4 kristin ianssen 4 jerv 4 priskontroll 3 eiendom 3 ikea 3 sylvi listhaug 3 einar frogner 3 senterpartiet 3 antibiotika 3 beitedyr 3 arbeiderpartiet 3 vidar helgesen 3 statsbudsjett 3 gründer 3 melkekvoter 2 jordbruksforhandlinger 2 svin 2 pelsdyr 2 vestby 2 regjeringa 2 askeladdprisen 2 utmarksbeite 2 norge trenger bonden 2 antibiotikaresistente bakterier 2 samferdsel 2 tine 2 importvern 2 eksportstøtte 2 arv 2 ulveforlik 2 regjeringen solberg 2 listhaug 2 konsesjonsloven 2 miljødirektoratet 2 matjord 2 jordbruksmelding 2 medlemsvekst 2 melkeproduksjon 2 EU 2 naturmangfoldloven 2 bondelagskokken 1 norsk mat 1 regjering 1 havøysund 1 atlanterhavsveien 1 valdresflya 1 gamle strynefjellsveg 1 aurlandsfjellet 1 trollstigen 1 helgelandskysten 1 sognefjellet 1 nasjonale turistveier 1 norsk institutt for skog og landskap 1 beitetilskudd 1 gloppen hotell 1 bondelagskokk 1 bodil fjellestad eikrem 1 berit hundåla 1 matimport 1 husdyr 1 bent høie 1 prisutjevningsordning for melk 1 pu-ordningen for melk 1 bondelaget 1 odelslov 1 trygg mat 1 naturvernforbundet 1 lars haltbrekken 1 bioforsk 1 lov om god handelsskikk 1 norsk institutt for landbruksforskning 1 den norske modellen 1 åpen gård 1 günder 1 bygde-norge 1 fru blom 1 meteorologisk institutt 1 arveavgift 1 rødt 1 selvforsyning 1 askeladden 1 norsk landbrukssamvirke 1 ttip 1 rundballer 1 valg2013 1 ny regjering 1 statsbudsjett 2014 1 flomsikring 1 rørosmat 1 nils t.bjørke 1 ostetoll 1 geit 1 kæ seie bonden 1 rogaland bondelag 1 norgetrengerbonden 1 vårens vakreste eventyr 1 bærekraftig landbruk 1 norsk gras 1 klimarapport 1 gaupe 1 heltidsbonde 1 svineproduksjon 1 grønn vekst 1 johan c. løken 1 genmodifisert 1 klima og miljø 1 mva-register 1 mva-grense 1 momsgrense 1 pelsdyrutvalget 1 vertikal integrering 1 produksjonstilskudd 1 verving 1 konsesjonslov 1 boplikt 1 produksjonsregioner 1 matvarekjedene 1 nrk brennpunkt 1 gardsfruene 1 live skinnes 1 bryllupsbygda 1 kommunevalget 1 matstreif 2015 1 klimadirektoratet 1 flomskade 1 avlingsskade 1 nordisk ministerrråd 1 jarlsberg 1 grønn skattekommisjon 1 klimaavgift 1 løsdrift 1 skattemelding 1 forenklingsutvalget 1 ulvepolitikk 1 beitenæring 1 næringskomiteen 1 LA-MRSA 1 bartnes 1 forsvarsbygg 1 rovdyrpolitikk 1 ulvesone 1 akershus bondelag 1 kampflybasen 1 ørland 1 statsbudsjettet 2017 1 pelsdyrmeldinga 1 jordbruksmeldinga 1 medlemsorganisasjoner 1 Nils Henning Nesje 1 ulveforliket 1 artikkel 19 1 rovvilt 1 matkastelov 1 tørkekrise 1 klimakur 1 landbrukets klimaplan 1 bonde 1 sverige 1 jordbruk 1 kommuner 1 gmo 1 gris 1 import 1 miljø 1 traktor 1 lars 1 leder 1 sp 1 ferie 1 bolig 1 korn 1 kapital 1 mdg 1 wto 1 næringsbygg 1 samvirke 1 you tube 1 nasjonal transportplan 1 ntp 1 kjærlighet 1 påskeferie 1 tomt 1 nrk 1 årsmøte 1 synnøve finden 1 konkurranse 1 rekruttering 1 ap 1 psykisk helse 1 rørosmeieriet 1 q-meieriene 1 fremskrittspartiet 1 matsvinn 1 sv 1 areal 1 dlf 1 stipend 1 dagligvarebransjen 1 juss 1 boligbygging 1 miljøpartiet de grønne 1 lokalmat 1 toll 1 flom 1 lam 1 sveits 1 naturvern 1 landkreditt bank 1 kokk 1 brennpunkt 1 hedmark 1 geiranger 1 bondelag 1 organisasjoner 1 erstatning 1 Østfold 1 stortingsvalg 2013 1 røros 1 myr 1 rakkestad 1 Ipsos MMI 1 gründerpris 1 landbrukspolitik 1 Vis alle nøkkelord
Landbruk må inn i grønn omstillingspakke

Landbruk må inn i grønn omstillingspakke

Pressemeldinger   •   mai 29, 2020 14:53 CEST

I dag kom regjeringas pakke for grønn omstilling av næringslivet i etterkant av koronaepidemien. Vi er veldig skuffa over at det ikke kommer en koronapakke til jordbruket.

Advarer mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon

Advarer mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon

Pressemeldinger   •   mai 11, 2020 12:32 CEST

Klimakur ble lagt fram i februar i år, og danner grunnlag for regjeringens kommende stortingsmelding om norsk klimapolitikk. Tiltaket for å redusere klimagassutslipp gjennom å redusere norsk husdyrhold, har skapt mye diskusjon. I april la ei samla næring fram Landbrukets Klimaplan med samme klimamål, uten et slikt tiltak. Nå har Norges Bondelag levert sitt høringssvar.

Enighet om jordbruksavtale

Enighet om jordbruksavtale

Pressemeldinger   •   apr 30, 2020 10:02 CEST

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. Dette blir klart i en pressekonferanse kl 10 i dag. - I en uoversiktlig tid, har vi gjennom avtalen fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er mer viktig enn noen gang, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbruket går i forhandlinger

Pressemeldinger   •   apr 26, 2020 13:23 CEST

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021. Med grunnlag i den kontakten som har vært mellom partene, går jordbruket til forhandlinger. Siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingene bli forenklet.

Jordbruksforhandlinger: har startet konsultasjoner med staten

Jordbruksforhandlinger: har startet konsultasjoner med staten

Pressemeldinger   •   apr 23, 2020 12:43 CEST

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss denne våren. Jordbruket startet i dag konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger.

Risikoordning for grøntnæringa etableres

Risikoordning for grøntnæringa etableres

Pressemeldinger   •   apr 20, 2020 09:26 CEST

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig. - Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom, sier Bartnes. Ordningen ar utgangspunkt i den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket. Formålet er å sikre produsenter mot store tap pga mangel på arbeidskraft i innhøstingen.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Pressemeldinger   •   apr 03, 2020 13:15 CEST

Bonde-TV i dag: Dagros og Ferdinand i alle kanaler

Bonde-TV i dag: Dagros og Ferdinand i alle kanaler

Pressemeldinger   •   mar 23, 2020 09:59 CET

​Det blir ku i alle kanaler i dag, når storfebønder rundt om i landet overtar Bondelagets Facebook og Instagram fra morgenstell til kveldsrunde. - Dette er en fin mulighet til å få et ærlig og usensurert innblikk i livet på gården. Vi ønsker at flere skal få kunnskap om hvordan dyra har det, og hvordan maten vi spiser blir produsert, forteller leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Ulveavgjørelsen må ankes

- Ulveavgjørelsen må ankes

Pressemeldinger   •   jan 29, 2020 17:42 CET

WWF saksøkte staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. I dag kom dommen fra Lagmannsretten, hvor de vant fram på to av tre punkter. - Dagens forvaltning gjør ikke at bestandens overlevelse er truet, og vi er fornøyd med at dommen slår fast at dette ikke er tilfelle, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes tar ikke gjenvalg i Norges Bondelag

- Styrer mot ulvereservat

Pressemeldinger   •   des 31, 2019 12:56 CET

Endelig kommer lov om god handelsskikk

Endelig kommer lov om god handelsskikk

Pressemeldinger   •   des 06, 2019 14:44 CET

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn. - Det er gledelig og svært viktig at vi endelig får på plass en lov om god handelsskikk og et eget uavhengig tilsynsorgan. Det skaper mer ryddige forhold mellom leverandører og dagligvarekjeder, noe som både bonde og forbruker vil tjene på, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bondelaget inngår forsikringsavtale med Gjensidige

Bondelaget inngår forsikringsavtale med Gjensidige

Pressemeldinger   •   nov 28, 2019 15:48 CET

Norges Bondelag har valgt Gjensidige som leverandør av skadeforsikringer og pensjonsprodukter til sine medlemmer.

​Enighet om reduksjon av melkemengden

​Enighet om reduksjon av melkemengden

Pressemeldinger   •   okt 16, 2019 14:10 CEST

Det er enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover: - Nedskaleringen blir tøff for melkebonden, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Både lavere forholdstall og utkjøp av melkekvoter blir brukt, og staten bidrar med 200 mill kroner. Dette er kun en liten del av hva dette vil koste melkebøndene i tapte inntekter.

Ingen klimaverktøy til jordbruket

Pressemeldinger   •   okt 07, 2019 14:07 CEST

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. I statsbudsjettet følger regjeringa i liten grad opp behovet for å stimulere til gode klimaløsninger.

Ras- og flomsikring må prioriteres høyere

Pressemeldinger   •   okt 07, 2019 13:25 CEST

- En gledelig nyhet

Pressemeldinger   •   sep 03, 2019 14:10 CEST

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Pressemeldinger   •   jun 17, 2019 10:16 CEST

Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt. Norges Bondelag har sett et utkast til filmen. Filmen viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, og grove regelverksbrudd. – Handlinger hvor dyr behandles dårlig er uakseptabelt. Dyr skal behandles med respekt og regelverket skal følges, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen.