Skip to main content

Bamble årets lokallag i Norges Bondelag

Pressemelding   •   jun 10, 2015 18:35 CEST

Bamble bondelag mottok i dag prisen for årets lokallag under årsmøtet til Norges Bondelag.

Prisen er på 30.000 kroner og går til et lokallag som har utmerket seg positivt det siste året. Når det gjelder årets vinner har juryen vektlagt det høye aktivitetsnivået, både for egne medlemmer og folk flest.

- Laget gjennomfører aktivitetene med lyst og med godt humør, og er en stor ressurs for landbruket i Telemark. Aktivitetene er rettet både mot ”folk flest” og mot egne medlemmer, sier juryen i sin begrunnelse.

Bamble Bondelag har i løpet av det siste året har blant annet arrangert studiering, vardebrenning, kuslipp, Åpen gård, rovviltkveld, førstehjelpskurs, ungdomsdag, kalvedag for førskolen, krankurs, fagdag om grøfting, julemiddag og ungdomsdag.

En glad og stolt lokallagsleder Erik Dahl mottok prisen på vegne av Bamble Bondelag under Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer i dag.

- Dette betyr mye, ikke bare for vårt lokallag, men for hele Telemark Bondelag. Vi er ikke det store landbruksfylket i nasjonal sammenheng, så det er flott at vi får vist hva vi bidrar med, sier lokallagsleder Erik Dahl.

- Denne utmerkelsen er en stor inspirasjon for å jobbe videre, ikke bare i lokallaget, men i hele fylket. Vi håper at flere lokallag i fylket kan lære av oss. Nå framover skal vi jobbe med kunnskapsbygging opp mot politikere, forbrukere og egne medlemmer, sier han.

Bamble Bondelag hadde en medlemsvekst på ni prosent i 2014 og har nå om lag 130 medlemmer. Juryen fremhever den gode jobben som lokallaget gjør overfor lokale politikere og myndigheter. Jevnlige møter med ordfører og personlig kontakt med de lokale partilederne er en viktig del av dette arbeidet. Lokallaget er i tillegg aktive i sosiale media og svært synlige i lokale media.

Kontaktpersoner:

Organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg tlf 957 60 332

Leder i Bamble Bondelag, Erik Dahl tlf 970 72 702

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.