Skip to main content

Blokkerer eggpakkerier torsdag morgen

Pressemelding   •   mai 14, 2014 21:00 CEST

Vi blokkerer eggpakkerier rundt om i Norge for å synliggjøre at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge. Spesielt ikke etter regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Onsdag har det vært lokale og fylkesvise aksjoner over hele landet. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

-  Vi vil ha et bærekraftig og framtidsretta jordbruk som utnytter gras-, korn- og beiteressurser over hele landet. Regjeringa svarte med et tilbud hvor de tar midler fra mange små og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til få store bruk i sentrale strøk. En slik utvikling vil endre det Norge vi kjenner i dag, og gir ikke økt matproduksjon på norske ressurser, understreker Bjørke. 

-  Vi har opplevd sterk støtte og sympati fra folk flest siden vi brøt forhandlingene. Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men slik får vi sagt klart i fra og vist at konsekvensene av regjeringas politikk kan bli store.

– Vi håper forbrukerne har forståelse for det, avslutter han.

Disse eggpakkeriene blir blokkert fra torsdag morgen 15. mai kl 05.00:

  •  Rias-egg, Levanger
  •   Nortura Heimdal, Trondheim
  •   Nilsen Hønseri, Roan
  •   Toten Egg, Lena
  •   Nortura, Hå
  •   Jæregg, Klepp
  •   Meling, Stavanger
  •   Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski
  •   Nortura, Rakkestad

Kontakt:

Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24

Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92  45 77 80


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar