Skip to main content

Bøndene og fagbevegelsen finner sammen i valgkampen

Pressemelding   •   jun 14, 2013 13:14 CEST

Nils T. Bjørke og Jan Davidsen mener at mye står på spill i dette stortingsvalget, og at vi ikke kan tillate oss å eksperimentere med de verdiene som ligger til grunn for dagens norske samfunn.


  • Vi vil sammen skape levedyktige lokalsamfunn hvor naturen kan tas i bruk på en hensiktsmessig måte. Vi vil at verdiskapningen skal forbli i lokalsamfunnene og ikke flyttes inn i de store byene eller ut av landet, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bjørke. 

Fredag talte leder i Fagforbundet Jan Davidsen til årsmøtet i Norges Bondelag, og talen skapte stor begeistring blant delegatene.  Davidsen understreket at de to organisasjonene er helt avhengige av hverandre i det han kaller kampen mot kapitalkreftene. Krefter som blant annet har økt multinasjonale selskapers makt i Norge på bekostning av lokal verdiskaping. 

  • Det er vi som må påvirke, ikke kapitalkreftene. Det har aldri vært større behov for at vi skal klare å påvirke. Vi må samle oss og bruke kraften i alle våre 360.000 medlemmer. Det holder ikke bare å stemme, men vi må skape levende politisk engasjement frem mot valget, sier Davidsen og får støtte fra Bjørke:

- Vi skal ikke angre den 10. september på at vi ikke gjorde nok for å få mat og det som står på spill opp på på den politiske dagsorden, sier han. 

Fagforbundet er tydelig på hvilket regjeringsalternativ de arbeider for, mens Norges Bondelag er en tverrpolitisk organisasjon. Likevel er de to organisasjonene helt enige om at Norge har et ansvar for å produsere mat til sin egen befolkning, og ikke gjøre seg mer avhengig av import fra andre nasjoner.

  • Jeg har ikke lyst til å komme i en situasjon hvor jeg i kraft av min velferd, og min økonomi kjøper maten ut av munnen på de som ikke har det samme. Skal andre få det slik vi har det må de få kontroll over sitt eget landbruksareal for å sørge for at de får den maten de behøver, sier Davidsen.  

Begge organisasjonene mener den norske jordbruksmodellen med jordbruksforhandlinger, markedsreguleringer og et sterkt tollvern er helt avgjørende for at norske bønder kan produsere så mye mat som de gjør. Flere borgerlige partier har sagt at de ønsker å endre deler eller hele denne modellen.

Norges Bondelag lanserte slagordet "Norsk matproduksjon står på spill- valget er ditt den 9. september" under årsmøtet sitt i Loen denne uka.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy