Skip to main content

Bondelaget: - Gledelig julehilsen fra Venstre

Pressemelding   •   des 19, 2013 10:29 CET

I går annonserte Venstre at de ikke vil støtte en ensidig reversering av ostetollen nå. De skaper dermed et flertall på Stortinget for å bevare en ordning som er svært viktig for det norske landbruket.

- Dette er en nyhet som har blitt mottatt med store glede i vår organisasjon og i landbruket som helhet. Sammen med KrF viser Venstre med dette at de tar ansvar for landbruket og at de ser helheten i norsk matproduksjon, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

- En flott julegave til oss som har kjærlighet til norsk mat.

Skaper ro og forutsigbarhet

Fra januar i år ble tollgrepet, som har fått tilnavnet ostetollen, innført for å skape en effektiv beskyttelse av norske melkebønder og næringsmiddelindustri mot en kraftig importøkning fra EU. 

I løpet av det siste året har ostetollen sørget for å bremse importen av industriost fra EU, mens importen av andre oster har vært stabil.  Ostetollen var også svært viktig for at bøndene kunne løfte sine inntekter nærmere normalen i samfunnet og for nye investeringer på mange gårdsbruk.

Allikevel har dagens regjering signalisert overfor EU at de vil tilbake til det gamle tollregimet, men uten KrF og Venstre kan ikke dette gjennomføres.

-  Sentrumspartiene skaper nå en ro og forutsigbarhet i næringa. De reduserer den økonomiske risikoen for de som har gjort store investeringer på gårdene sine og de danner grobunn for nye investeringer. Ikke minst sørger de for å sikre norske forbrukere tilgang på trygg norsk mat av høy kvalitet i tiden som kommer, sier Bjørke. 

Ser frem til videre samarbeid

Samtidig som Venstre sier nei til en reversering av ostetoll nå signaliserer de at de kan komme til å støtte lavere tollsatser i fremtiden, men at dette samtidig må ivareta behovet for foutsigbare rammevilkår for landbruket og matindustrien.

- Dette kan gi utfordringer, men det viktigste for oss er at endringer i tollregimet ikke svekker lønnsomheten i norsk matproduksjon. Venstre har nå vist vilje til både å ha dialog med næringa og til å vurdere alle konsekvenser ved å gjøre endringer i tollregimet. Dette gjør at vi ser lyst på å samarbeide med partiet også i fremtiden, avslutter Bjørke.


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar