Skip to main content

Bondelagsleder gjenvalgt - Vi har hele organisasjonen i ryggen.

Pressemelding   •   jun 13, 2013 16:44 CEST

I valgene var det ingen tvil om at Nils T. Bjørke har bøndenes tillit. Bjørke fikk 165 stemmer med null blanke stemmer.

-  Det var godt å få en slik støtte. Det betyr at vi har hele organisasjonen i ryggen. Det gir trygghet og pågangsmot, sier Bjørke, som ble gjenvalgt med null blanke stemmer.

Han tror at oppslutningen betyr at folk aksepterer klar tale selv om ikke alle er enige i alt.

-  Det viser at den linjen vi har valgt i jordbruksoppgjøret og at vårt mål om å sette norsk matproduksjon på dagsorden i valgkampen har god oppslutning.

Tett om første nestleder

Valgkomiteen i Norges Bondelag hadde innstilt Kristin Ianssen, Østfold til ny første nestleder og Brita Skallerud, Akershus som 2. nestleder.

Leder av Sogn og Fjordane, Per Hilleren foreslo under årsmøtet Brita Skallerud som 1. nestleder. Han fikk ikke gjennomslag for forslaget.

Kristin Ianssen ble valgt til første nestleder med 85 stemmer, mens Brita Skallerud fikk 80 stemmer og ble gjenvalgt som 2. nestleder.

-  Jeg er glad for at Brita og jeg skal være sammen i toppen av Norges Bondelaget. Jeg er innstilt på å gjøre det beste for Bondelaget og jeg vil jobbe for at alle gode krefter jobber sammen for å ta hele landet i bruk. Vi har ikke et mål å avse verken til brakklegging eller nedbygging, sier Iannsen.

Gjenvalg

Einar Frogner, Hedmark og Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Nye ansikter

Nina Kolltveit Sæter, Møre og Romsdal, skal representere Tine i det nye Bondelagsstyret, mens Teig Madsen, Troms, er valgt inn for Nortura.

Varamedlemmene til styret ble i rekkefølge Arnstein Røyneberg, Rogaland (møter fast), Ragnhild Engan, Nordland og Birte Usland, Vest-Agder.

Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal, ble valgt til ny ordfører og skal også møte fast i Bondelagsstyret.

 


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy