Skip to main content

- En tydelig satsing på norsk matproduksjon

Pressemelding   •   nov 16, 2016 15:57 CET

Senterpartiet la i dag fram sitt alternative statsbudsjett for 2017.Der bruker partiet over en halv milliard kroner på videreutvikling av det norske landbruket.

- Senterpartiet viser at de mener alvor med å satse på norsk matproduksjon. De styrker dagens landbruk og vil bruke penger på å utvikle næringa i en klimasmart retning og som en viktig del av norsk bioøkonomi. Det er svært gledelig og inspirerende, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Vil stimulere til flere investeringer

Senterpartiets «landbrukspakke» for 2017 er verdt 575 millioner kroner. Disse bevilgningene brukes til å styrke særpreget og konkurransefortrinnene til næringa, som god dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og mangfoldet. Sp setter av 250 millioner til investeringer i jord og landbruksbygg.

- I dag er det utfordrende å få støtte til investeringer på mindre og mellomstore gårdsbruk. Slik Norge ser ut er vi avhengig av disse gårdsbrukene også i framtiden for å kunne utnytte ressursene over hele landet til produksjon av mat. Vi er derfor godt fornøyde med at Sp vil prioritere disse brukene, sier Skorge.

Storfond for grønn teknologi

Sp vil også opprette et grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter. I første omgang vil partiet sette 10 milliarder kroner i selskapet, som «skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon».

- Det norske næringslivet kjennetegnes av små og mellomstore bedrifter. Det er bra at Senterpartiet ser dette og satser på at disse bedriftene skal utvikle framtidens løsninger. Myndighetene brukte i sin tid mye penger på utvikling av oljenæringen i en oppstartfase, og nå vil Senterpartiet gjøre det samme med grønn karbon. Her er landbruket klare til å ta en viktig rolle, sier Skorge.

Støtter ikke skatt på investeringer og AS-fradrag

Bondelaget er også svært fornøyd med at følger de andre opposisjonspartiene og tar tydelig avstand fra regjeringens forslag om å skattlegge investeringstilskudd til unge bønder i distriktene. De vil heller ikke støtte en innføring av jordbruksfradrag for aksjeselskaper i landbruket. 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy