Skip to main content

Få bønder tror de kan produsere mer

Pressemelding   •   feb 28, 2013 10:38 CET

Regjeringen vil møte befolkningsveksten med høyere innenlandsk matproduksjon, men 90 prosent av bøndene mener dette ikke er mulig med dagens situasjon i landbruket.

I Landbruks- og matmeldingen fra 2011 slo Regjeringen fast at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten:

”Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20
årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke
i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. De tre viktigste
forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat,
ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem.”

I forrige uke gjorde Agri Analyse en undersøkelse blant 1021 aktive bønder. Resultatene viser at 6 av 10 tror de vil kunne klare å øke produksjonen på sitt gårdsbruk med 10 prosent innen 2020, men bare en av ti tror dette er mulig med dagens situasjon i landbruket.

På spørsmål om hva som skal til for å kunne øke produksjonen svarer 72 prosent av bøndene at de må ha bedre inntekter fra jordbruket.

-Vi er klare til å øke produksjonen i takt med befolkningsøkningen, men for å få det til må inntektene i næringa økes. Dette har vi forsøkt å kommunisere til politikerne, og denne undersøkelsen viser at
våre egne er enige med oss, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

-Myndighetene har tatt det første steget ved å styrke
importvernet. Nå må de følge opp ved å gi bonden høyere priser for varene og budsjettoverføringene må økes. 

Notat om undersøkelsen er vedlagt.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy