Skip to main content

Grått matbudsjett

Pressemelding   •   nov 08, 2013 13:16 CET

Endringene til statsbudsjettet 2014, som Regjeringen Solberg la frem i dag, inneholder verken store kutt eller satsinger for norsk matproduksjon. 

-  Vi registrerer at jordbruksavtalen, og forutsetningene for den, ligger fast. Det er som forventet.  De foreslåtte skattelettelsene vil også slå positivt ut for bøndene, men medaljens bakside er at det kuttes i viktige ordninger for matsikkerhet og kunnskap, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.  

Regjeringen legger opp til generelle skatte- og avgiftslettelser som også bøndene vil nyte godt av.  For de fleste vil dette likevel ha en begrenset effekt på grunn av det lave inntektsnivået i næringa.

Kutter i departementet

Norges Bondelag ser med bekymring på flere av kuttene som gjøres i budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.  Blant annet skal overføringene til Mattilsynet reduseres betydelig, samtidig som gebyrene på tilsynets tjenester skal øke.

-  Det er avgjørende at maten vi produserer er trygg. Med dette skyver regjeringen en større del av regningen over på matprodusentene og forbrukerne, sier Bjørke.

Regjeringen legger også opp til å kutte satsingen på forskning, utvikling og kunnskap med i alt 37 millioner kroner.

-  Dette er i strid med regjeringens mål om å satse på forskning og kompetanse.  

Skrinlegger kornlager

Et annet moment som bryter med målsettingene i regjeringsplattformen, er beslutningen om ikke å videreføre bevillingene til opprettelse av et beredskapslager for matkorn.

-  Plattformen har fokus på beredskap.  Dette hadde vært et godt tiltak i den retningen. Et rikt land som Norge bør ikke belage sin matberedskap på å belaste markedet  i en vanskelig global forsyningssituasjon, avslutter bondelagslederen.


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar