Skip to main content

Grått matbudsjett

Pressemelding   •   nov 08, 2013 13:16 CET

Endringene til statsbudsjettet 2014, som Regjeringen Solberg la frem i dag, inneholder verken store kutt eller satsinger for norsk matproduksjon. 

-  Vi registrerer at jordbruksavtalen, og forutsetningene for den, ligger fast. Det er som forventet.  De foreslåtte skattelettelsene vil også slå positivt ut for bøndene, men medaljens bakside er at det kuttes i viktige ordninger for matsikkerhet og kunnskap, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.  

Regjeringen legger opp til generelle skatte- og avgiftslettelser som også bøndene vil nyte godt av.  For de fleste vil dette likevel ha en begrenset effekt på grunn av det lave inntektsnivået i næringa.

Kutter i departementet

Norges Bondelag ser med bekymring på flere av kuttene som gjøres i budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.  Blant annet skal overføringene til Mattilsynet reduseres betydelig, samtidig som gebyrene på tilsynets tjenester skal øke.

-  Det er avgjørende at maten vi produserer er trygg. Med dette skyver regjeringen en større del av regningen over på matprodusentene og forbrukerne, sier Bjørke.

Regjeringen legger også opp til å kutte satsingen på forskning, utvikling og kunnskap med i alt 37 millioner kroner.

-  Dette er i strid med regjeringens mål om å satse på forskning og kompetanse.  

Skrinlegger kornlager

Et annet moment som bryter med målsettingene i regjeringsplattformen, er beslutningen om ikke å videreføre bevillingene til opprettelse av et beredskapslager for matkorn.

-  Plattformen har fokus på beredskap.  Dette hadde vært et godt tiltak i den retningen. Et rikt land som Norge bør ikke belage sin matberedskap på å belaste markedet  i en vanskelig global forsyningssituasjon, avslutter bondelagslederen.


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy