Skip to main content

Jordbruksforhandlingene starter onsdag: landbruket overrekker kravet

Pressemelding   •   apr 24, 2017 14:41 CEST

- Årets jordbruksoppgjør vil synliggjøre om regjeringa har vilje til å satse på landbruk over hele landet og følge Stortingets intensjoner, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes to dager før jordbruksforhandlingene starter.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Tid: Kl 11.00 Overrekkelse av krav og bildemuligheter

Kl 12.00 Pressekonferanse

Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6)

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell er også til stede. Kravet er tilgjengelig fra kl 11.00.

- Stortinget har i jordbruksmeldinga nylig understreket at det skal være et landbruk over hele landet, og at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal reduseres. Jordbrukets krav vil følge opp Stortingets prioriteringer, sier leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

- Vi trenger mangfoldet av gårder når matproduksjonen på norske ressurser skal øke, slik Stortinget ber om. Vi vil derfor særlig løfte små og mellomstore produsenter, det må lønne seg å bruke jorda over hele landet. Det står i motsetning til regjeringens ønske om ensretting mot større bruk, slår Bartnes fast, og understreker at årets jordbruksoppgjør vil synliggjøre om regjeringa har vilje til å satse på landbruk over hele landet og følge Stortingets intensjoner. 

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket fredag 5. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest fredag 15. mai. 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar