Skip to main content

Kan vi redde norsk matproduksjon?

Pressemelding   •   feb 22, 2013 15:00 CET

Befolkningsveksten gjør at vi bygger flere boliger, næringsbygg og infrastruktur. Men hva hjelper det om vi ikke klarer å møte behovet for mer mat, siden mye av utbyggingen går på bekostning av matjorda.

Norges Bondelag inviterer politikere, arealutviklere og arkitekter til matjordkonferansen 2013.

Sted: Røde kors konferansesenter i Oslo den 28. februar, kl. 0930-1530
Hausmannsgt. 7, Oslo

Konferansier: Åsmund Nordstoga

Fremtidens byutvikling
I dag utgjør matjord kun 3 prosent av det norske landarealet. Mye av matjorda må ofte vike for raskt voksende tettbygde strøk. Skal vi stole på at verden redder oss med importvarer?

I dag er de politiske partiene splittet om synet på jordvern. Til konferansen kommer representanter fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti for å snakke om matjord og fremtidig byutvikling. Arkitektfirmaet Snøhetta skal presentere sine idéer knyttet til moderne byutvikling og jordvern.

- Hensynsløst
- Den sterke nedbyggingen av matjord de siste årene er hensynsløs overfor kommende generasjoner. Grunnlaget for vår egen matproduksjon må få et sterkere vern både i grunnloven og i lovverket på linje med andre langsiktige verdier som vi har ansvar for å forvalte på vegne av de som kommer etter oss, sier KrFs Dagfinn Høybråten.

Foredragsholdere:
Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag
Liv Signe Navarsete (Sp), Kommunal- og regionalminister
Michael Tetzschner (H), stortingsrepresentant
Dagfinn Høybråten (KrF), stortingsrepresentant
Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og landskap
Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk
Maria Svaland, seniorarkitekt i Snøhetta
Marius Holm, daglig leder i Zero

- Vi må respektere og styrke næringselementet i landbruket. Vi må også se på hvordan vi i større grad kan få landbruket til å fremstå som et bidrag til verdiskapningen, sier Høyres Michael Tetzschner.

Tar tusenvis av år
Matjord er en unik ressurs og en forutsetning for å produsere næringsrik mat. Det tar 2000 år å skape 10 cm god matjord. Norges Bondelag ønsker en bærekraftig kombinasjon av vernet landareal og samfunnsutvikling i landet.

- Vi i oppfordrer politikerne til å innføre et juridisk vern av matjord, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Vil verdensmarkedet redde oss?
FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, peker også på viktigheten av at et land i størst mulig grad er selvforsynt av mat.

- Vi anbefaler ingen å gjøre seg totalt avhengige av verdensmarkedet. Det er viktig å stimulere til lokal matproduksjon og opparbeide lagre av mat og korn, sier FAO-direktør Graziano de Silva.

Kontaktpersoner/Påmelding:
OBS: Begrenset antall plasser

Mina Mjærum Johansen, næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag
mina.mjarum.johansen@bondelaget.no
22054542

Martin Jacob Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver
martin.jacob.kristoffersen@bondelaget.no
94817063

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar