Skip to main content

Ny kunnskap viser vei for klimakutt i landbruket

Pressemelding   •   feb 19, 2016 09:42 CET

Mindre rap og promp fra kua, bedre bruk av jorda og utfasing av fossil energibruk i landbruket. Dette anbefaler et utvalg som mener det er mulig med klimakutt i landbruket uten å svekke norsk matproduksjon. Landbruksministeren fikk i dag overlevert utvalgets sluttrapport.

Klimautvalget som har identifisert en rekke tiltak for utslippskutt og klimatilpasning i landbrukssektoren ble nedsatt av regjeringen i 2014. Det har blant annet bestått av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Miljøstiftelsen ZERO.

Utvalget mener klimagassutslippene fra landbruket kan reduseres med opp mot 20 prosent innen 2030 uten å svekke norsk matproduksjon, men at sterkere virkemidler må på plass. Rapporten er et innspill inn i årets jordbruksforhandlinger.

- Ved å kombinere 100 prosent utfasing av fossile ressurser som diesel og oljefyring med en klimasmart melkeku, mindre matsvinn, biogass og en effektiv utnyttelse av den lille matjorda vi har kan vi redusere landbrukets totale klimaavtrykk med 20 prosent, sier Bjørn Gimming, styremedlem og Bondelagets representant i utvalget.

Han understreker at dette er summen av mange små grep og at det krever iherdig innsats, både fra myndighetene og fra næringen selv. Gimming sier det har vært viktig for klimautvalget å bruke ny kunnskap for å finne frem til klimatiltak som ikke reduserer norsk matproduksjon.

- Vi går inn i en fase hvor klimaendringene svekker grunnlaget matproduksjon. Det har derfor vært viktig for utvalget å finne frem til de mange tiltakene som trengs for å redusere klimaavtrykket og sikre klimatilpasningen av jordbruket uten at vi svekker norsk selvforsyning av mat, sier Gimming.

Flere av tiltakene forutsetter mer kunnskapsinnhenting og sterkere virkemidler. Gimming understreker at det må jobbes videre for å sikre at tiltakene ivaretar hensyn til både lønnsomhet i landbruket, klima og bærekraft.

Advarer mot å lempe klimagassutslipp over til utlandet

Endring av kostsammensetningen hos forbruker vil også kunne gi klimagevinst fastslår utvalget. Men de advarer samtidig om at en svekkelse av støtten til produksjon av norsk storfekjøtt vil ikke redusere utslippene hvis kjøttforbruket forblir det samme, bare flytte klimagassutslippene til utlandet.

- Et ensidig kutt i støtte til produksjon av norsk storfekjøtt vil bare føre til at vi importerer kjøtt som enten har samme eller større klimaavtrykk, sier Gimming.

Før jul anbefalte Grønn skattekommisjon en avgift på rødt kjøtt som ifølge NIBIO ikke vil påvirke kjøttforbruket nevneverdig, men gi mindre produksjon av mat i Norge.  Skattekommisjonen anbefalte også en mineralgjødslingsavgift som primært vil ramme lønnsomheten for produksjon av norsk korn og grønt.

- Avgiftene som Skattekommisjonen foreslår er ikke rettet inn mot å virke for å utløse klimatiltakene i jordbruk. De vil gjør det dyrere å produsere mat i Norge, men ikke gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart, sier Gimming.

Les Klimautvalgets rapport her.

For mer informasjon, kontakt:

Bjørn Gimming, styremedlem i Bondelaget: 412 75 230

Elisabeth Sæther, kommunikasjonsrådgiver: 975 27 954

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy