Skip to main content

Regjeringen ofrer matfatet

Pressemelding   •   des 20, 2013 14:24 CET

Ved å si ja til å bygge ned matjord i Trondheim og Vestby, viser regjeringen at de er villige til å ofre matfatet til framtidas generasjoner.

Bare tre prosent av Norges areal er dyrket jord og kun èn prosent egner seg til kornproduksjon. I regjeringsplattformen står det at regjeringen ønsker å «ta vare på god matjord, men balansere jordvernet opp mot samfunnets behov».

Har framtidas samfunn større behov for møbler og bygninger enn matproduksjon? Har samfunnet behov for å bygge et IKEA-varehus i en kornåker når det finnes andre arealer?

- Regjeringen har i dag sagt endelig ja til disse spørsmålene til tross for advarsler fra faglig hold. Dette er intet annet enn en erklæring om en svekkelse av matproduksjon i Norge, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

I dag godkjente kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) nedbygging av nærmere 850 dekar dyrket mark i Trondheims-området samt åpnet for at IKEA kan bygge et varehus på det fruktbare Delijordet i Vestby. Tidligere har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) gitt sin velsignelse.

- Departementene har ved flere anledninger uttalt at de legger stor vekt på og stiller seg bak lokalpolitisk enighet. Norges Bondelag er uenige i at framtidas matproduksjon skal overlates til lokale myndigheter. Matjorda er fellesskapets ressurs, og regjeringen bør ha ansvaret for å ivareta disse ressursene, sier Skorge.

Trondheim kommune har allerede en stor tomtereserve som ville dekket det kommende behovet for boliger, uten å bygge ned matjorda. Byen har i tillegg flere nærings, handels- og boområder som i dag er dårlig utnyttet.

IKEA har sagt at en eventuell bygging av varehus på Vestby må skje uten at matproduksjonen blir redusert.

- Det kan se ut som om IKEA tar et større ansvar enn regjeringen for å sikre framtidas matproduksjon, avslutter Skorge.

Kontaktpersoner:

Per Skorge
Generalsekretær
Mobilnr: 97524938
E-post: per.skorge@bondelaget.no


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar