Skip to main content

Rovdyra må vike for mer norsk lammekjøtt

Pressemelding   •   sep 02, 2014 14:03 CEST

I et intervju i Trønder-Avisa 22. august sier statssekretær Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde (H) at sauebønder noen steder må gi opp for å gjøre plass til rovdyrene. Dette med klar henvisning til ynglesoner for bjørn. Utsagnet opprettholdes i Lundes innlegg 29. august. Samtidig framhever landbruks- og matminister Sylvi Listhaug at Regjeringen satser på økt produksjon av sau og lammekjøtt. Etter vårens jordbruksoppgjør er det sau Listhaug trekker frem som den produksjonen Regjeringa har lagt spesielt godt til rette for, og hun ønsker at produksjonen av lammekjøtt i Norge skal øke. Dette er meget forvirrende signaler fra Regjeringen.
 
Norges Bondelag støtter målet om at saueproduksjonen skal øke, men da kan vi ikke samtidig avvikle saueholdet i yngleområdet for bjørn. Bønder med dyr på utmarksbeite i indre deler av Hedmark og Nord-Trøndelag har over flere tiår levd med økende rovviltbestander som har gjort betydelige tap og skader på husdyra. Disse områdene har ynglesoner for bjørn, jerv, gaupe og ulv (Hedmark) som overlapper hverandre. Overlappingen gir dyr på beite mye større belastning i disse områdene enn andre steder. Dersom husdyr ikke kan beite i disse områdene og beitenæringa må legge ned, bryter det med det todelte målet i norsk rovdyrpolitikk om at vi både skal ha ei bærekraftig beitenæring og rovdyr samtidig. 
 
Dersom rovdyrene dreper og skader så mye sau i yngleområdene at det ikke lenger er forsvarlig å drive med utmarksbeite, er ikke svaret å legge ned beitenæringa. Svaret må være å redusere antall rovdyr. Å bruke ressursene i utmarka til matproduksjon, og beitedyras ve og vel må ha forrang framfor bestanden av rovdyr.

Av Einar Frogner og Trine Hasvang Vaag, begge styremedlemmer i Norges Bondelag.


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy