Skip to main content

Styrker kravene til dyrevelferd i svineproduksjonen

Pressemelding   •   jun 26, 2019 13:34 CEST

Ei samla svinenæring er enige om å stille strengere krav til dyrevelferd i svinenæringa, og ber myndighetene sørge for at disse kravene blir gjeldende for alle svinebønder i Norge.

I forrige uke viste NRK Brennpunkt en film som viste grove brudd på dyrevelferdsloven på et utvalg norske svinegårder. I den etterfølgende perioden har Norges Bondelag vært i dialog med alle organisasjonene i svinenæringa.

- Holdningene og den atferden som ble vist i denne filmen er helt uakseptabel. Vi forstår at mange ble opprørte av det de fikk se, og vi kan forsikre om at det er tilfelle også i næringa. Det viktige for oss har derfor vært å samle næringa om tiltak som kan sikre dyrevelferden i norsk svinehold og gjøre oss i stand til å bekjempe holdninger og atferd som det vi fikk se på NRK Brennpunkt, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Vi har samlet oss om noen nøkkelområder som næringa nå vil jobbe med. Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket, vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden i næringa og på det enkelte gårdsbruk, det skal ikke være tvil om hvordan avliving av dyr på gården skal skje og vi skal jobbe med holdningene, sier Bartnes.

Lovfester dyrevelferdsprogram

Opptakene i NRK Brennpunkt-filmen er gjort mellom 2013 og 2016. Siden da har kravene til dyrevelferd i næringa blitt systematisk skjerpet gjennom innføringen av dyrevelfredsprogrammet. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav utover det som ligger i lovverket. Bonden skal dokumentere rutiner for oppfølging av syke og skadde dyr. Det skal være obligatoriske veterinærbesøk, slakteriene får et ansvar for tettere oppfølging av bonden og de skal gi økonomiske sanksjoner til de som ikke følger kravene.

Programmet er i utgangspunktet frivillig.

- Det er bra at statsråden er positiv til vårt forslag om å lovfeste dyrevelferdsprogrammet, slik at alle produsentene må være med. I tillegg strammer vi til kravene i programmet ytterligere, sier Bartnes.

Innstramminga innebærer obligatorisk kompetansekrav til bonden og bedre varslingsrutiner fra slakteriene til Mattilsynet. I tillegg skal slakteriene kunne avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Da skal det heller ikke være mulig for disse bøndene å levere til andre slakterier. Ved å systematisere dataene som samles inn gjennom dyrevelfredsprogrammet skaffer næringa seg også bedre oversikt over dyrevelferden i næringa og har bedre muligheter til å fange opp bønder som ikke følger regelverket.

Holdningsarbeid

I samarbeid med Norsvin går Norges Bondelag nå sammen om å organisere besøksringer for bønder i svinenæringa.

- Dårlige holdninger gir dårlig atferd, og de holdningene som ble vist i filmen må vi til livs. Vi tror at holdninger påvirkes best fra bonde til bonde. Vi skal besøke hverandre, diskutere god praksis for dyrevelferd og dele erfaringer. Målet er at alle svinebønder skal få et slikt besøk og dette blir utviklet nå, sier Lars Petter Bartnes. 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.