Skip to main content

Svekker bondens investeringsevne

Pressemelding   •   des 15, 2015 15:30 CET

- Flere forslag i regjeringas foreslåtte skattereform vil svekke norske bønders investeringsevne, mener generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.


Norges Bondelag deltar i dag i høring om stortingsmeldinga Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst i Finanskomiteen i Stortinget. Flere av dagens særskilte skatteordninger for landbruket er foreslått fjerna. Det er noe som opptar Norges Bondelag.


- Regjeringa følger dessverre ikke opp lovnaden fra sin egen regjeringsplattform om at de ønsker å bruke ”målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomi”. I stedet svekker de bondens evne til å gjøre langsiktige investeringer, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.
Det er spesielt alvorlig for norske bønder at regjeringa foreslår å senke avskrivingssatsen på husdyrbygg.


- Dette er ei skatteendring som vil ramme hardt for dem som har bygd nye og store fjøs, og som vil gjøre det vanskelig for dem som ønsker å investere framover. Husdyrbygg har større slitasje og kortere levetid enn andre næringsbygg, både på grunn av støv og fukt. Det må gjenspeiles i avskrivingsreglene, mener Per Skorge, og viser til et eksempel:
- En bonde som har investert 5 millioner kroner i ny driftsbygning, vil første året få redusert sine avskrivninger med 100.000 kroner. Det medfører en økt skatt på 40.000 kroner.


Regjeringa foreslår også å avvikle skattefritaket for investeringer i det distriktspolitiske virkeområdet finansiert med investeringsvirkemidler i landbruket, de såkalte BU-midlene.
- Dette forslaget vil også svekke den enkelte bondens investeringsevne i ei tid der det er et stort behov for investeringer i bygninger og driftsapparat i jordbruket. Blant annet har vi et krav om omlegging til løsdrift i melke- og storfekjøttproduksjon innen 2024. Jeg frykter at flere velger å legge ned i stedet for å investere, dersom regjeringa får gjennomslag for sine skattereformer, sier Per Skorge.


I skattemeldinga gjøres det et poeng ut av at det er store forskjeller i skattenivå mellom enkeltpersonforetak som driver primærnæring og annen næring. Dette skyldes blant annet jordbruksfradraget og noen andre særskilte skatteordninger for jordbruket.

- De skattepolitiske virkemidlene er et godt redskap i landbrukspolitikken. Det ser det ut til at regjeringa har glemt. Det er også alvorlig at regjeringa svekker investeringsmulighetene i matproduksjonen i ei tid der økte investeringer i fastlandsøkonomien er avgjørende for å møte den reduserte aktiviteten i oljesektoren, avslutter Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen tlf 975 99 866

Generalsekretær Per Skorge tlf 975 24 938

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy