Skip to main content

Tiden for handling er overmoden

Pressemelding   •   okt 25, 2017 08:00 CEST

Om en knapp uke går fristen ut for å søke om rovdyrerstatning. Ennå venter berørte bønder på svar fra regjeringen om hva de får erstatning for etter ulvens herjinger i sommer. -Tiden er overmoden for å innfri de politiske løftene, sier leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag og peker på landbruks- og matminister Dale sine lovnader om økonomisk kompensasjon.

4. august i år møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) berørte fra blant annet beitenæringen på Lygnasæter på Hadeland. Agendaen var å diskutere situasjonen etter ulvens herjinger i sommer. Over 300 sau og lam ble tatt av ulv på Hadeland, Toten og Hurdal og ministeren skulle se på behovet for en helhetlig økonomisk kompensasjon for hele landet.

Fagre ord fra Dale

Etter møtet var budskapet fra Dale tydelig: Bøndene vil bli kompensert for ekstraordinære utgifter.

-Om en knapp uke går fristen ut for å søke om rovdyrerstatninger og ennå har vi ikke hørt noe fra Dale. Det er ille for de som er berørt, men dessverre ikke overraskende at det skjer, sier Aas-Eng.

I etterkant av møte har beitenæringen presisert overfor ministrene behovet for å ta i bruk dagens erstatningsordninger som gir bønder og andre berørte rett til kompensasjon. I tillegg må det åpnes for at det tildeles erstatninger til bønder som ikke selv har mistet dyr, men som likevel hatt store kostnader knyttet til ulveangrep. Det er også viktig å få på plass kompensasjon for tap av beitetilskudd som følge av at dyrene ble holdt hjemme.

Svaret var ikke oppløftende.

- Der fikk vi ingen konkrete tall eller forslag til løsninger. Ministrene spilte ballen til fylkesmennene som ble satt til å kartlegge hvilke utgifter beitebrukerne mener å ha hatt. Det har de gjort, men fortsatt er det ikke kommet noen konkrete forslag fra regjeringen. Det er en skam. For mange er dette et spørsmål om de har penger til å klare seg eller ikke, sier Aas-Eng.

Mangel på handling er en gjenganger i regjeringens håndtering av rovdyr og beitenæringen, mener Aas-Eng.

-I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 står blant annet støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) på stedet hvil. Det viser nok en gang at de ikke tar situasjonen til rovdyrrammede bønder på alvor, sier Aas-Eng, og viser blant annet til at statsråd Jon Georg Dale rett før valget lovte fullverdig kompensasjon til blant annet sauebønder på Hadeland som hadde store tap i sommer.

Bondelaget holder kurs i rovdyrerstatning

I disse dager holder Norges Bondelag kurs om hvordan bønder skal søke om rovdyrerstatning. Årsaken er at mange bønder gir opp å søke fordi de opplever å ikke bli trodd eller bli møtt av byråkratiske treneringer.

Torsdag 26.oktober står Elverum for tur.

-Vi oppfordrer alle til å søke om det er sannsynlig at rovdyr er tapsårsaken. Det er viktig at myndighetene får vite om alle tilfellene der rovdyr er tapsårsaken. Om du ikke søker kan det få betydning for andre enn deg selv. Dersom mange i et beitelag mister dyr til rovdyr, men bare èn av ti søker, betyr det at det er vanskeligere for den ene å bli trodd, sier advokat Karoline Hustad i Norges Bondelag.

For mer informasjon, kontakt leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag 402 32 837

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (1)

    Jeg forstår bøndene ønsker erstatning for de ca 2000 sau som har blitt tatt av ulv.
    Men jeg forstår ikke at norsk saudrift ikke forsøker å begrense det antall sau, ca 100 000 pr år, som dør av helt andre årsaker enn rovdyr.
    Kan noen forklare meg dette på en saklig måte?

    - Andre Holm - 25-10-2017 14:58 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy