Skip to main content

Vil teste regjeringens forhandlingsvilje

Pressemelding   •   mai 09, 2014 11:00 CEST

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å forhandle med staten om årets jordbruksoppgjør, men vil kreve vesentlige forbedringer for å inngå en avtale.

-  Vi konstaterer at avstanden mellom næringa og staten er meget stor, både når det gjelder den økonomiske ramma og innretning. Når vi likevel velger å teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgjøret er helt avgjørende for framtiden til bøndene og norsk matproduksjon.  Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Jordbruket har benyttet de siste dagene til å sette seg nærmere inn i tilbudet fra staten. Vurderingen er fortsatt at det som nå ligger på bordet, ikke er i tråd med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon.

-  De fleste bøndene vil med dette oppleve en svakere inntektsutvikling enn andre grupper i det norske samfunnet.  Et gjennomsnittlig gårdsbruk, som utgjør ryggraden i det norske landbruket, kommer dårlig ut i statens tilbud, sier Bjørke.  

-  Dette er aktive bønder som gjør en viktig jobb for landet vårt. De sørger for at lokale og regionale ressurser blir utnyttet på en bærekraftig måte til å produsere mat.  Ved å svekke lønnsomheten til disse bøndene legger regjeringen her opp til økt import, redusert matsikkerhet og et mindre klimavennlig landbruk.Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.