Gå videre til innhold
Store deler av norske riksmedier og offentlighet trodde på Ubers spin om at de representerte noe nytt og epokegjørende for persontransporten. – Dette finnes det ikke et fnugg av grunnlag for.
Store deler av norske riksmedier og offentlighet trodde på Ubers spin om at de representerte noe nytt og epokegjørende for persontransporten. – Dette finnes det ikke et fnugg av grunnlag for.

Pressemelding -

NOK er nok. Uber skal ut!

Uber Norway AS viser fingeren til rettsstaten og velferdssamfunnet ved å fortsette sin ulovlige virksomhet i Norge. Nå er det nok. Vi krever at myndighetene nå sørger for at lov og rett blir overholdt.

Det sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund. 10. januar kom den hittil strengeste dommen mot en ubersjåfør, som av Oslo tingrett fikk inndratt over 285.000 kroner av innkjørt inntekt og førerkortet for ett år. Mannen sa i retten at han var yrkessjåfør og mister dermed også jobben.

Saken føyer seg inn i en rekke av dommer mot ubersjåfører, men de fleste har unngått retten ved å godta bøter på 8.000 kroner, inndragning av bil fra tre til seks måneder og inndragning av all inntekt oppnådd på virksomheten. I tre saker, hvorav en i Borgarting lagmannsrett, har beslag av førerkort blitt opprettholdt etter anke på det punktet.

Ikke delingsøkonomi

I tillegg til rundt 100 som alt har rettskraftige forelegg, har politiet fått 105 anmeldelser fra Norges Taxiforbund, som også har anmeldt selskapene som organiserer virksomhetene, og deres ledere. (Se anmeldelsen av selskapene som vedlegg her).

Store deler av norske riksmedier og offentlighet trodde på Ubers spin om at de representerte noe nytt og epokegjørende for persontransporten. – Dette finnes det ikke lenger et fnugg av grunnlag for. Verken språklig eller er rettslig er det mulig å definere Uber som delingsøkonomi eller ”samkjøring”.

Vedlegg NT-notat ”Pirattaxi er ikke delingsøkonomi”.

Stort samfunnsproblem

Norges Taxiforbund har bedt om møte med politimesteren i Oslo for å få fortgang i saken mot så vel sjåførene som Uber-selskapene. – Det er to år siden løyvemyndigheten i Oslo anmeldte selskapene, og det er helt uakseptabelt at de får fortsette lenger, sier Trevland. - Uber skyver sjåførene foran seg inn i straffbare forhold, mens de selv tjener penger på hver tur og gir blaffen i lover og rettsapparat.

Uber skryter av at 150.000 har lastet ned deres app i Oslo-området. – Det viser hvilket omfang aksepten for ulovlig og svart arbeid har fått. At dette legitimeres av ungdomspolitikere, medier og andre en skandale, og det må nå tas et oppgjør med det. Det er et samfunnsproblem langt forbi taxinæringen, sier Trevland.

Ikke bærekraftig

Internasjonalt styrkes kritikken mot Uber, som har samme strategi for å ta seg til rette overalt. Selskapet går med gigantunderskudd og subsidierer turene for å utkonkurrere lovlige drosjer. Mange stiller nå spørsmålstegn ved om deres forretningsmodell i det hele tatt kan overleve.

Kritisk journalistikk har vært nærmest fraværende i Norge. Noen medier har begynt å forstå hva Uber egentlig er, men de stor riksdekkende mediene er utrolig naive og lite oppdatert.

For å bidra til mer informasjon har Norges Taxiforbund startet Facebooksiden ”Uber er ulovlig”.

Emner

Tags


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45012248
Hanne Skåle Thowsen

Hanne Skåle Thowsen

Pressekontakt Direktør 95817687
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder 90904400

Relatert materiale