Skip to main content

Astrid Kvalbein tildelt Komponistforeningens likestillingspris 2018

Pressemelding   •   nov 02, 2018 23:01 CET

– Jeg blir varm om hjertet av å få denne prisen, sier Astrid Kvalbein. Det inspirerer dessuten i seg selv at denne prisen finnes. Foto: IMV/UiO

Komponistforeningens likestillingspris deles årlig ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Prisen ble delt ut av Komponistforeningens nestleder, Stine Sørlie,  under en høytidelig markering på Norges musikkhøgskole fredag 2. november, og gikk til forsker, utøver og skribent Astrid Kvalbein.

Komponistforeningens likestillingspris 2018 går til en forsker, utøver og skribent som gjennom hele sitt virke har hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål hevet høyt på agendaen.

Styrets begrunnelse:
I samtlige deler av sin profesjonelle virksomhet, har hun over flere år flettet disse perspektivene inn, både direkte og indirekte, noe hun fremdeles også gjør i dag med full kraft, f.eks. i Universitetsforlagets helst ferske utgivelse «Iverksettelse — fire studier av kunst, autonomi og makt» der hun har skrevet et eget kapittel om maktstrukturer og kvalitetsforståelse knyttet til Ultima.

I doktorgradsarbeidet hennes om Pauline Hall fra 2013, trekker hun ikke bare frem en viktig kvinne i norsk musikkhistorie, men utfordrer eksisterende historieskriving når det gjelder hvordan kvinner blir fremstilt og posisjonert. I avhandlingen stilles kritiske spørsmål til eget ståsted og holdninger, og det reflekteres over hvordan disse formes. Avhandlingen viser hvordan en kulturpersonlighet både kan, men kanskje også bør, forstås i lys av et kjønnsperspektiv.

Avhandlingsarbeidet har heller ikke ligget i en skuff etter at det ble ferdig. Årets prismottaker har ofte hentet frem perspektiver fra avhandlingen, og stadig vekk viser hun at det feminine perspektivet opptar henne. Også i publikasjonslisten hennes for øvrig insisterer hun på at kvinnens perspektiv skal med. Man kan lure på om norsk musikkforskning har en mer utholdende og standhaftig påminner om hvordan musikklivet har vært preget av skjevhet.

I dagspressen har hun også vært markant, og lenge nokså alene, om å etterlyse kvinnene.

Når journalister, kommentatorer og kritikere i dag kan ønske seg for eksempel flere kvinnelige komponister i operaen, står de i en tradisjon hvor årets prismottaker i mange år har krevd av institusjonene at de skal være seg sitt ansvar bevisst.

Årets prismottaker var sammen med Anne Lorentzen redaktør for utgivelsen «Musikk og kjønn i utakt». Boka ble utgitt i 2008, som resultat av et seminar året før i regi av MIC, Kulturrådet, NTNU og Norsk Jazzarkiv, og hvor formålet var å utvikle samtaler og handling fremfor monologer som konstaterte skjevhetene i norsk musikkliv.

De to redaktørene betonte utgivelsen som et «startdokument», snarere enn et «sluttdokument» fra seminaret — og et springbrett ble det virkelig. Som en reaksjon på oppfordringen til handling, gikk en rekke institusjoner i norsk musikkliv sammen om å stifte Balansekunst — og vi er glade for at tiltaket dette året har nådd en viktig milepæl, med en tildeling på statsbudsjettet for neste år: Med 1,5 millioner som grunnkapital, er det rom for å jobbe mer systematisk for et mer likestilt norsk musikk- og kulturliv.

– Jeg blir varm om hjertet av å få denne prisen. At det jeg har skrevet og sagt om musikk og kjønn i mange sammenhenger, i små og store format, over lang tid, blir anerkjent slik, inspirerer til å fortsette. Det inspirerer dessuten i seg selv at denne prisen finnes. Jeg ser den som et av mange tegn på at musikkbransjen de siste årene har blitt mer “aktivistisk” i møte med kjønnsubalanse. Færre og færre tror at “det vil gå seg til”, i stedet gjøres aktive grep for å endre på stereotype mønstre, både organisatorisk, kreativt og kunstnerisk. Dette er jeg glad for å være en del av, og kunne bidra til, sier årets prismottaker, Astrid Kvalbein.

Dette er andre gang Komponistforeningens likestillingspris deles ut. I 2017 gikk prisen til Borealis – en festival for eksperimentell musikk

I anledning årets prisutdeling var dirigenten og musikeren Mary Ellen Kitchen, som er styreleder for Archive Frau und Musik i Frankfurt invitert til Norge av Komponistforeningen. Hun holdt et foredrag om arkivets arbeid med å samle og dele kunnskap om kreative kvinners virke fra et historisk og nåtidig perspektiv.

Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.