Lager du musikk til film, TV eller spill? Søk om deltakelse på Nordic Film Music Days i Berlin 2019.

Nyheter   •   nov 14, 2018 14:00 CET

11. og 12. februar 2019 er det klart for nok en utgave av Nordic Film Music Days i Berlin under Berlinalen. Nordens egen filmmusikkpris inneholder både seminarer, speed meetings med regissører og produsenter, og ikke minst utdeling av årets Harpa-pris til den beste nordiske filmmusikken. Norge er Berlinalens «fokusland» i 2019. Søk Komponistforeningen om å få bli med innen 22. november!

Internasjonal pris til jazzmusiker og komponist Mathilde Grooss Viddal.

Pressemeldinger   •   nov 05, 2018 18:01 CET

Mathilde Grooss Viddals verk «Out of Silence» er ett av ti utvalgte verk i en stor internasjonal konkurranse. Viddals komposisjon ble plukket ut blant 275 innsendte verk fra 86 forskjellige land. Jazzmusikeren skal fremføre og motta prisen i Roma under Global Women In Music For Human Rights i Teatro Argentina, Romas største teater, 5. november under en gallakonsert.

Astrid Kvalbein tildelt Komponistforeningens likestillingspris 2018

Pressemeldinger   •   nov 02, 2018 23:01 CET

Forskeren, utøveren og skribenten får prisen for gjennom hele sitt virke å ha hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål hevet høyt på agendaen. Prisen ble delt ut av Stine Sørlie, nestleder i Norsk Komponistforening, under en høytidelig markering på Norges musikkhøgskole fredag 2. november.

Lager musikkfestival for hele landet

Pressemeldinger   •   okt 30, 2018 10:35 CET

I november arrangeres festivalen Spill norsk i ti kommuner. Du kan oppleve Spill norsk i Alta, Fredrikstad, Moss, Risør, Røros, Sarpsborg, Steinkjer, Østerdalen, Åfjord og Ål. Spill norsk er et samarbeid mellom NOPA, Norsk Komponistforening og lokale arrangører rundt. Både kommuner og enkeltaktører som har norsk musikk på programmet er med i festivalen.

Hva skjer når et musikkarkiv fremsnakker kvinner?

Pressemeldinger   •   okt 26, 2018 15:09 CEST

I anledning utdelingen av Norsk Komponistforenings Likestillingspris den 2. november har Komponistforeningen invitert den amerikanske musikeren og dirigenten Mary-Ellen Kitchens fra Archive Frau und Musik i Frankfurt til Norge. Fra et internasjonalt perspektiv skal hun holde et åpent foredrag om arkivets arbeid for å fremsnakke kvinner som et verktøy for likestilling i musikklivet .

En lov bare på papiret?

Pressemeldinger   •   okt 25, 2018 11:18 CEST

Denne våren vedtok Stortinget ny åndsverklov, som trådte i kraft 1. juli. I den nye åndsverkloven har Stortinget økt antall rettighetshavere med rett til kompensasjon for privat kopiering betydelig, og samtidig innført rett til rimelig vederlag. Men da Kulturbudsjettet for 2019 ble lagt frem, var det uten nye midler til å kompensere med. I praksis betyr dette et kutt i den eksisterende ordningen.

Statsbudsjettet 2019: Norsk Komponistforening på budsjetthøring hos Stortingets familie- og kulturkomité

Pressemeldinger   •   okt 22, 2018 15:14 CEST

Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) er til behandling på Stortinget. Mandag 22. oktober var Norsk Komponistforening ved styreleder Jørgen Karlstrøm, nestleder Stine Sørlie og styremedlem Bente Leiknes Thorsen på høring. Den 3. desember er komiteens frist for avgivelse av innstilling, og foreløpig dato behandling i Stortinget er sat til 10. desember.

Den svenske foreningen KVAST – Kvinnelig Anhopning av Svenska Tonsättare feirer 10 år!

Pressemeldinger   •   okt 12, 2018 17:33 CEST

Den svenske ideelle foreningen KVAST – Kvinnelig Anhopning av Svenska Tonsättare – har på få år oppnådd resultater i sitt arbeid for en bedre kjønnsbalanse blant kunstmusikkomponister i Sverige. Nå feirer de 10-årsjubileum med er storstilt festival i Stockholm 12.-14. oktober.

Statsbudsjettet 2019: Gledelig at Balansekunst er inne på kulturbudsjettet

Pressemeldinger   •   okt 09, 2018 16:18 CEST

I forslaget til statsbudsjett for 2019 ligger 640 nye millioner til ulike kulturtiltak. Styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm, etterlyser et større løft for det frie feltet — skaperne av kunstnerisk innhold .

Gratis seminar om digitalisering og teknologi: Modern Music In Flux

Pressemeldinger   •   sep 21, 2018 11:07 CEST

Hvordan påvirker teknologien og digitaliseringen komponister og skapere? Komponistforeningen og Ultima inviterer til gratis seminar på Sentralen​ kl 14:00-16:00 fredag 21. september. Seminaret tar for seg mulighetene og fallgruvene som en dynamisk, stadig skiftende musikkverden står overfor. Seminarer åpent for alle interesserte. Fri entré, ingen påmelding!

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • Presse, nyheter, sosiale medier
  • behjatxle@enkozjmpewonsiisazt.eenozm
  • 90606661
  • 22 41 82 40

Om Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).