Søk Høstutstillingen innen 3. april

Nyheter   •   mar 13, 2018 12:58 CET

Høstutstillingen 2018, statens 131. kunstutstilling arrangeres av Norske Billedkunstnere på Kunstnernes Hus 8. september–14. oktober.

Gyrid Garshol er ansatt som daglig leder i Norske Billedkunstnere

Pressemeldinger   •   mar 09, 2018 13:02 CET

Gyrid Garshol er på plass som daglig leder i Norges tredje største kunstnerorganisasjon.

Fri fagfellevurdering!

Blogginnlegg   •   jan 23, 2018 14:00 CET

Norske Billedkunstnere (NBK) søker daglig leder

Nyheter   •   jan 05, 2018 14:06 CET

NBK søker en ambisiøs, engasjert og samlende daglig leder med solide organisatoriske og administrative kvalifikasjoner. Daglig leder har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver.

Daglig leder har ansvaret for økonomi- og virksomhetsstyring for organisasjonens avdelinger: Stipend, Billedkunst, Høstutstillingen og øvrig administrasjon. I dette ligger ansvaret for HR og økonomi – herunder regnskapsstyring, rapportering og budsjett. Daglig leder er ansvarlig for utvikling og effektivisering av rutiner og systemer, samt dialogen med tilskuddsgivere, departement og eksterne samarbeidspartnere. Daglig leder rapporterer til styret.

NBK ser etter en person med forståelse for politiske prosesser og som i nært samarbeid med styreleder skal legge til rette for organisasjonens fagpolitiske arbeid. Daglig leder må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt kjennskap til norsk samtidskunst.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets-/høgskoleutdannelse
 • Organisatorisk og administrativ ledererfaring
 • Tydelig, strukturert, beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Erfaring fra faglig og organisatorisk strategiarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Forhandlingserfaring
 • Evne til strategisk tenkning
 • Kjennskap til politiske prosesser og strukturer
 • Interesse for norsk samtidskunst og kunstfaglig forståelse


Stillingen er et åremål på seks år med mulighet til forlengelse i én periode. Tiltredelse og lønn etter avtale.

For spørsmål om stillingen, kontakt styreleder Hilde Tørdal, tlf. 906 61 074, eller daglig leder Mari Aarre, tlf. 482 34 850. 

Søknad og CV sendes på epost til daglig leder Mari Aarre mari@billedkunst.no innen 28.01.2018. 

Om arbeidsgiveren

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge.

Organisasjonens historie strekker seg helt tilbake til etableringen av Høstutstillingen i 1882 og kunstnernes kamp om å få på plass de første kunstnerstipendene. NBK er en paraplyorganisasjon som samler 2 900 profesjonelle billedkunstnere, fordelt mellom 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS).

NBK har som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer som innstillingsorgan for Statens kunstnerstipend og egne fondsmidler. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst. Staben utgjør til sammen elleve ansatte fordelt på avdelingene. NBK mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet til sine statlige forvaltningsoppgaver.

Ambisiøs, engasjert og samlende daglig leder søkes til fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. Søknadsfrist 28. januar.

Les mer »

Mari Aarre har sagt opp sin stilling som daglig leder i Norske Billedkunstnere

Pressemeldinger   •   des 12, 2017 11:57 CET

Mari Aarre har valgt å si opp sin stilling som daglig leder i Norske Billedkunstnere. Siden hun ble ansatt i august 2016, har Aarre ledet organisasjonen i en periode med omfattende administrative og økonomiske endringer. 

– Jeg søker meg nå tilbake til mer kunstfaglige utfordringer, sier Mari Aarre om valget om å forlate organisasjonen. 

– Tiden i NBK har vært både givende og interessant. Samtidig legger jeg ikke skjul på at stillingen også har vært svært arbeidskrevende, med oppgaver som i stor grad har vært knyttet til organisatorisk opprydding på økonomisk og administrativt nivå, sier hun. 

– Det føles likevel godt å vite at jeg nå forlater en organisasjon i positiv utvikling. Norske Billedkunstnere har et solid fundament, og ikke minst en dyktig og faglig sterk stab som jeg har opplevd som et godt, samarbeidende team. 

Styreleder Hilde Tørdal uttaler at Aarre har vært en uvurderlig ressurs i tiden etter fjorårets organisasjonsgjennomgang, og i den påfølgende omstruktureringen av NBK. 

– Vi skulle gjerne hatt med oss Aarre i den videre utviklingen av organisasjonen, men har full forståelse for at Aarre – som er kunsthistoriker – ønsker å jobbe mer kunstfaglig. Vi er svært takknemlige for opprydningsarbeidet som er blitt gjennomført på forbilledlig vis.

Styret i NBK er nå igang med prosessen med å rekruttere ny daglig leder. 

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK arrangerer Høstutstillingen – Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst, og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

Les mer »

Norske Billedkunstnere kjemper videre for oppnevningsretten

Blogginnlegg   •   des 08, 2017 12:30 CET

Historisk seier for kunstnerøkonomien

Blogginnlegg   •   nov 23, 2017 16:47 CET

Innfrielsen av den treårige lønnsreformen for kunstnerstipendene er intet mindre enn en historisk seier.

Kunstnerne er i ferd med å miste rettigheter og innflytelse

Blogginnlegg   •   nov 18, 2017 18:05 CET

Kjetil Røed blir redaktør for Billedkunst

Pressemeldinger   •   nov 14, 2017 15:12 CET

Kunstkritiker Kjetil Røed overtar redaktørstillingen etter Gaute Brochmann.

Venter minst 1000 Skrik-masker foran Stortinget i dag

Nyheter   •   okt 26, 2017 13:42 CEST

20 kunstnerorganisasjoner møtes til kunstneropprop foran Stortinget kl. 15.00 i dag. Minst 1000 kunstnere skal stille opp med Skrik-masker.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Pressekontakt/nettredaktør/sosiale medier
 • katrine@billedkunst.no
 • 22 25 60 36
 • 93883600

Om Norske Billedkunstnere

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge.

Adresse

 • Norske Billedkunstnere
 • Akersgata 7
 • 0158 Oslo
 • Norge